Terug naar overzicht

15 Nieuwe LEADER-gebieden erkend voor 2023-2027: kansen voor plattelandsontwikkeling

De Vlaamse Regering heeft de erkenning verleend aan 15 nieuwe LEADER-gebieden voor de komende programmaperiode 2023-2027. Deze gebieden kunnen nu beginnen met het opzetten van plattelandsontwikkelingsinitiatieven en kunnen rekenen op financiële steun van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), Vlaanderen en de provincies. De focus ligt op het bevorderen van innovatieve en duurzame landbouw, biodiversiteit, landschapskwaliteit en leefbare dorpen.

De nieuwe LEADER-gebieden

De 15 erkende LEADER-gebieden voor 2023-2027 zijn:

 • Westhoek
 • Noord-West-Vlaanderen
 • Midden-West-Vlaanderen
 • Meetjesland – Leievallei
 • Vlaamse Ardennen tot Dender
 • Waasland
 • Pajottenland+
 • Hageland+
 • MarkAante Kempen+
 • Kempen Oost
 • Kempen Zuid
 • Kempen
 • Maasland
 • Haspengouw Zuidoost
 • Haspengouw Zuidwest

Deze gebieden zijn gekozen om lokale plattelandsontwikkelingsinitiatieven te ondersteunen en te stimuleren.

Erkenning van LEADER-gebieden: Procedure

De procedure voor erkenning van LEADER-gebieden begon op 3 november 2022, toen Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir en de Vlaamse provincies de oproep voor LEADER-gebieden en lokale actiegroepen lanceerden. Kandidaat Lokale Actiegroepen hadden tot 15 februari 2023 de tijd om een ontwerpversie van hun lokale ontwikkelingsstrategie in te dienen. Deze strategie bevat de afbakening van het LEADER-gebied en beschrijft de acties die de Lokale Actiegroep wil ondernemen om lokale behoeften en uitdagingen aan te pakken.

Nu de LEADER-gebieden erkend zijn, kunnen de lokale actiegroepen hun strategieën uitvoeren tot en met 2027. Ze zullen daarvoor financiële steun ontvangen uit het GLB, aangevuld met middelen van Vlaanderen en de provincies.

Wat is LEADER?

LEADER (Liaisons entre actions de dévelopment de l'économie rurale) is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbij lokale gemeenschappen zelf de lokale behoeften, relevante ontwikkelingsdoelen en gewenste acties bepalen. Deze steun is alleen beschikbaar in erkende LEADER-gebieden. Voor de periode 2023-2027 zijn bovenstaande 15 gebieden erkend.

LEADER richt zich op drie prioritaire thema's: innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, biodiversiteit en landschapskwaliteit, en leefbare en levendige dorpen.

LEADER in Subsidiemanager

Voor meer informatie over LEADER en hoe je als gemeenschap kunt profiteren van dit programma, kun je terecht op de Subsidiemanager-website. Ontdek de mogelijkheden voor plattelandsontwikkeling en zet je in voor een duurzamere toekomst!

Momenteel staan de oproepen voor Meetjesland-Leievallei, Waasland en Vlaamse Ardennen tot Dender al open!

Deel dit nieuwtje