Terug naar overzicht

19 gemeenten zorgen samen voor 34,5 km nieuwe houtkanten

De Vlaamse overheid wil een sterker en uitgebreider houtkantennetwerk tegen 2030. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) organiseerde eind 2022 een projectoproep houtkanten voor gemeenten en provincies. 19 gemeenten dienden samen 23 projecten in.

Van deze ingediende projecten werden 22 projecten goedgekeurd, goed voor in totaal 34,5 km houtkanten en 2.380 ton koolstofopslag. De 19 gemeenten ontvangen samen 300.817 euro ondersteuning om hun houtkantproject uit te voeren.

De oproep houtkanten richtte zich specifiek tot gemeenten en provincies: zij konden via de oproep nieuwe houtkanten aanplanten of bestaande houtkanten uitbreiden en daarvoor tot maximaal 50.000 euro ondersteuning krijgen. Er wordt ingezet op inheems en autochtoon plantgoed en op soorten die gunstig zijn voor de wilde bestuivers. Pesticiden zijn verboden op de locatie van de aanplantingen. De uitvoering van een project duurt maximaal 4 jaar.

Vlaanderen telt steeds minder houtkanten. Dat is jammer, want ze zijn belangrijk voor een klimaatbestendig en biodivers platteland. Daarom is er een Vlaams houtkantenplan: een actieplan om het houtkantennetwerk kwalitatief en kwantitatief te versterken tegen 2030. De VLM is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Houtkantenplan, samen met verschillende overheidspartners en middenveldorganisaties. Ook landbouwers, privé-eigenaars, lokale besturen en allerhande organisaties en verenigingen kunnen eraan meewerken. De projectoproep houtkanten is een van de acties die uitvoering geeft aan het houtkantenplan.

In het najaar van 2023 wordt een tweede oproep gelanceerd.

Wil u alvast wat inspiratie opdoen om bij de volgende oproep uw kans te wagen?

Bekijk de 22 goedgekeurde projecten

Deel dit nieuwtje