Terug naar overzicht

Aankondiging oproep Proeftuinen droogte 4.0

In 2022 zal VMM opnieuw een oproep lanceren voor projecten binnen het subsidieprogramma Proeftuinen droogte. Deze keer kiezen ze voluit voor waterbesparende samenwerkingsverbanden die effectief oplossingen aanreiken op het terrein.

 

Na drie oproepen blijft Proeftuinen droogte een succesvol subsidieprogramma, waaraan ook in 2022 verder wordt gebouwd. Omdat een goed idee omzetten in een volwaardig projectvoorstel wel wat tijd in beslag neemt, hoopt VMM kandidaten nu al enthousiast te maken om goede ideeën al wat concreter te maken.

In deze vierde oproep zal de uitvoeringstermijn van nieuwe projecten beperkt zijn tot 3,5 jaar. Om voldoende projectideeën in aanmerking te laten komen en te kunnen steunen, werden enkele voorwaarden aangepast:

  • Samenwerkingsverbanden moeten nog altijd bestaan uit meer dan 2 verschillende partijen, maar deze keer zullen ook non-profit en overheidsbedrijven als volwaardige partners aan het samenwerkingsverband kunnen deelnemen.
  • Innovatie blijft een doelstelling van een proeftuinen droogte, maar ook concepten uit bestaande projecten kunnen hernomen worden, bijvoorbeeld met de bedoeling om breder uit te rollen of fijner te stellen.

Deel dit nieuwtje