Terug naar overzicht

Aankondiging projectoproep Natuur in je buurt

Wilt u meer toegankelijke, veerkrachtige en biodiverse natuur in uw buurt realiseren, met een mogelijke focus op welzijn en gezondheid? Nog voor de zomer verschijnt er een nieuwe projectoproep van Agentschap Natuur en Bos rond Natuur in je buurt.

De vraag naar groenzones in de nabije omgeving is groot en blijft groeien, maar niet iedereen heeft een stukje groen in zijn buurt. De projectoproep Natuur in je Buurt ondersteunt daarom projecten die, via natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen, oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen. Zo streven we samen naar enerzijds meer bereikbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle natuur dicht bij de mensen en anderzijds naar een meer robuuste, veerkrachtige en biodiverse Vlaamse natuur.

Op zoek naar inspiratie? Hieronder vindt u enkele voorbeelden van goedgekeurde projecten.

Oosterzele - Groep St Franciscus

Het ontwikkelen van de rolstoeltoegankelijke belevingstuin Vuenteca op de zorgsite Groot Bewijk gericht op de noden van de bewoners en de omwonenden als overgang naar de Molenbeekvallei. Daarbij wordt naast specifieke infrastructuur voor de bewoners bomen(rijen), bloemenweides, een sensoriële tuin met inheemse fruitbomen, speelnatuur, een vijver met vlonder en dergelijke aangelegd.

Herzele - OCMW WZC Ter Leen Herzele

De ontwikkeling van zorggroen rond een woonzorgcentrum waar de meestal zwaar zorgbehoevende bewoners op verschillende en aangepaste manieren veilig kunnen genieten van de groene omgeving. Hierbij wordt de nadruk gelegd op zintuigprikkelende inheemse planten en bloemen, aantrekkelijk voor vogels en insecten.

Gentbrugge - Vzw Organisatie Broeders van Liefde - MFC Sint-Gregorius

De herinrichting van de buitenterreinen van de campus in fucntie van de noden van kinderen en jongeren met auditieve beperkingen, motorische beperkingen, autismespectrumstoornissen of gedrags- of emotionele stoornissen. De eentonige grasvlaktes worden vervangen door een gevarieerd en rolstoeltoegankelijke ruimte met onder meer speelweides, -wildernis en -bosjes, rustzones, klautertoestellen en een buitenklas.

Genk - IGL ter Heide

De aanleg van een snoezelbos bij een zorginstelling voor kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking door de omvorming van het bos en het plaatsen van belevingselementen. Met prikkelarme en prikkelrijke zones wordt een zinvolle dagbesteding beoogt voor alle doelgroepen (ontspannen, genieten, spelen, leren en werken).

Terug naar de natuur - Orelia Zorg (Borgloon)

De tuin van dit woonzorgcentrum zal omgevormd worden tot een natuurlijke tuin met belevingselementen, toegankelijk voor iedereen en toch veilig voor mensen met dementie. Orelia Zorg kiest voor streekeigen bomen, biodiversiteit, schaduw en seizoensbeleving, en zet in op het actieve gebruik van de buitenruimte.

Meer info vind je op de website van Natuur en Bos. https://natuurenbos.vlaanderen.be/subsidies/subsidies-inrichting-van-natuur/projectoproep-natuur-je-buurt

Deel dit nieuwtje