Terug naar overzicht

Beurs lokaal bestuurlijk talent

De toekomst is lokaal. Om die te vrijwaren moeten het lokale bestuursniveau versterkt worden en dat vereist een sterk management. Deze beurs financiert gedeeltelijk masteropleidingen in management voor lokale personeelsleden met managementtalent zodat zij voldoende kansen krijgen om door te groeien binnen hun lokale of provinciale bestuur. De interesse hiervoor wordt uitgetest tijdens een pilootproject. Dat is het kader van deze projectoproep ‘Beurs lokaal bestuurlijk talent’.

Om de kwaliteit van de opleidingen en de bijhorende diploma’s te garanderen richt de beurs zich enkel op Nederlandstalige masteropleidingen van 60 studiepunten uit het besluit van de VR van 10 februari 2023, die gericht zijn op publiek management, overheidsmanagement, bestuurskunde en/of leiderschapskwaliteiten voor professionals die werken in lokale besturen.

De aanvraag moet voldoen aan deze criteria:

 • de aanvrager is een gemeente-, OCMW- of provinciebestuur
 • het bestuur draagt 1, 2 of 3 personeelsleden voor die een opleiding willen volgen die kadert binnen de doelstelling van de oproep volgens onderstaande verdeelsleutel:
  • maximaal 1 personeelslid voor besturen met minder dan 50.000 inwoners
  • maximaal 2 personeelsleden voor besturen die minimaal 50.000 en maximaal 100.000 inwoners hebben
  • maximaal 3 personeelsleden voor besturen met meer dan 100.000 inwoners
  • per personeelslid dient het bestuur een aparte aanvraag in
  • het bestuur motiveert de voordracht en schetst daarbij kort het potentieel van de kandidaat

Om het ambitieniveau van deze oproep kracht bij te zetten, wordt minstens 3 jaar relevante professionele ervaring gevraagd. Zo wordt verzekerd dat de professionals tijdens hun opleiding de brug kunnen maken tussen theorie en praktische ervaring. Dat versnelt de leercurve en vergroot de impact op de organisatie van het lokale bestuur.

In 1ste instantie is de oproep gericht op het volgen van 1 van deze 4 opleidingen:

 • Master in het overheidsmanagement en -beleid aan de KU Leuven
 • Master in de bestuurskunde en het publiek management aan de Universiteit van Gent
 • Executive Master in Public Governance & Leadership aan de Antwerp Management School
 • Master in de politieke wetenschappen: democratie en leiderschap aan de VUB

In totaal wordt er 200.000 euro uitgetrokken op de budgetplanning van 2023. Per aanvraag die in aanmerking komt, subsidieert ze 50% van het lesgeld met een maximum van 9.500 euro per aanvraag.

De subsidieaanvragen dient u ten laatste op 31 mei 2023 in met het digitale formulier. De drempel om deze subsidie aan te vragen is zeer laag dus laat deze kans niet schieten!

Meer informatie vindt u op de website Beurs lokaal bestuurlijk talent | Vlaanderen.be of via de Subsidiemanager app.

Deel dit nieuwtje