Terug naar overzicht

Bijna een miljoen euro aan subsidie voor bovenlokale sportinfrastructuur in Lille: ook u kan uw kans wagen met onze gouden tips

David Nassen (IDEA Consult) begeleidde de gemeente Lille om hun sportinfrastructuur een bovenlokale invulling te geven. De Vlaamse Overheid erkende de ambities van de gemeente, waarna minister van Sport Ben Weyts het dossier selecteerde als één van de 28 voor de subsidie bovenlokale sportinfrastructuurprojecten.

Tijdens ons laatste webinar "hoe succesvol subsidies aanvragen" op 12 december illustreerde David Nassen het belang van samenwerking bij een subsidieaanvraag aan de hand van bovenlokale sportprojecten:

 • Zorg voor een goed en gedeeld verhaal. Het gaat op zich niet over ‘schrijven’, maar om data en info verzamelen en vooral samen een heldere en unieke ambitie voor uw project formuleren.
 • Werk intern samen. Zo garandeert u integrale inzet van alle expertise en creëert u een breed draagvlak (ook voor de verankering van het project), want een bovenlokaal sportinfrastructuurproject gaat ook over mobiliteit, verenigingsondersteuning of duurzaamheid.
 • Leg linken, ook over of buiten de gemeentegrenzen. Subsidies zijn een hefboom om concrete samenwerking op te zetten met buurgemeenten. En partnerships met bovenlokale actoren (bv. sportfederaties) of onderzoeksinstellingen geven een unieke meerwaarde voor uw project en valoriseren uw project op Vlaams niveau.

Hebt u goesting gekregen om zelf aan de slag te gaan? De subsidie voor bovenlokale sportinfrastructuur komt jaarlijks terug. Volgende deadlines zijn 30 maart en 30 september 2022. Wenst u daarbij, net zoals Lille, begeleiding bij uw projectontwikkeling, het opzetten van partnerships en het uitwerken van het subsidiedossier? Neem dan contact met IDEA Consult.

Persartikels:

Nog meer tips en tricks uit het webinar "hoe succesvol subsidies aanvragen"?

Hieronder vindt u 9 gouden tips voor een succesvolle subsidieaanvraag, aangereikt door Tristan de Jong (IDEA Consult).

 1. Koppel aan urgente en relevante uitdagingen
 2. Denk projectmatig
 3. Doe niet alles alleen
 4. Zoek innovatieve oplossingen
 5. Zorg voor verduurzaming en inbedding in de organisatie
 6. Streef naar thematische verbreding
 7. Denk vanuit de subsidiërende instantie
 8. Benoem hindernissen en oplossingen ervoor
 9. Beschrijf hoe u de resultaten gaat delen (valorisatie)

Bart Van Herck (IDEA Consult) paste dit toe op een subsidie rond energienetwerken.

Deel dit nieuwtje