Terug naar overzicht

Buurten Op Den Buiten 2022

"Buurten op den Buiten" is een projectoproep voor financiële steun tot € 5.000,00 voor bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten tussen buurtbewoners bevorderen. 

Deze oproep is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij. Belangrijk is dat enkel initiatieven in gemeenten die door de Vlaamse Landmaatschappij aangeduid zijn als plattelandsgebied in aanmerking komen (te lezen via de knop onderaan). 

Een brede waaier van projecten komt in aanmerking: 

  • Stimuleren van het gemeenschapsleven (samen dingen doen).
  • Solidariteit en contact tussen bewoners bevorderen (onderlinge hulp, uitwisseling van diensten, buurtkrant, …).
  • Opzetten van culturele en recreatieve activiteiten, het bewaren of opnieuw activeren van cultuurhistorische evenementen.
  • Aangenamer maken van de leefomgeving (onderhoud klein erfgoed en landschapselementen, kleinschalige natuur- en klimaatprojecten, kleine wildernissen, tiny forests, ..).
  • De (her)aanleg van publieke ruimtes (gemeenschapstuinen, speelterreinen, ontmoetingsruimtes, groene rustplekken, …).
  • Versterken van draagvlak voor landschaps- en natuurherstel door community building.

Indienen kan tot en met 24/02/2022.

Deel dit nieuwtje