Terug naar overzicht

Call groene warmte, restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming

De Vlaamse overheid wil organisaties en lokale besturen steunen die investeren in nieuwe projecten van groene warmte, de benutting van restwarmte of voor warmtenetten. Zij kunnen hiervoor een steunaanvraag indienen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Het betreffen installaties waaraan geen groenestroomcertificaten of geen warmtekrachtcertificaten werden toegekend of kunnen worden toegekend én niet in aanmerking komen voor 'de ecologiepremie+' of 'de strategische ecologiesteun'.

De eerste call van 2023 had een budget van 10 miljoen euro en stond open van 14 maart tot en met 27 maart 2023. De tweede call van 2023 zal worden opengesteld van 12 september tot en met 25 september 2023.

Het beschikbare budget voor de tweede call van 2023 is 10 miljoen euro aangevuld met het resterende bedrag uit de eerste call van 2023.

Het steunpercentage hangt af van het type project, of de aanvrager een onderneming is en van de grootte van de onderneming.

 • Nuttige-groenewarmte-installaties en energie-efficiënte warmtenetten met een ontwerptoevoertemperatuur aan productiezijde van minder dan 70°C
  • 65% voor kleine ondernemingen
  • 55% voor middelgrote ondernemingen
  • 45% voor grote ondernemingen
  • 65% voor andere aanvragers.
 • Benutting van restwarmte en energie-efficiënte warmtenetten met een ontwerptoevoertemperatuur aan productiezijde van 70°C of meer
  • 50% voor kleine ondernemingen
  • 40% voor middelgrote ondernemingen
  • 30% voor grote ondernemingen
  • 50% voor andere aanvragers.

Meer info op de website van de Vlaamse overheid of in de Subsidiemanager app.

Wilt u alvast wat inspiratie opdoen om bij deze call uw kans te wagen?

Bekijk hier enkele goedgekeurde projecten!

Deel dit nieuwtje