Terug naar overzicht

Circulaire zorg 2023

Vlaanderen Circulair (OVAM) lanceert een projectoproep om innovatieve projecten in de circulaire zorg te ondersteunen. Ze nodigen partnerschappen van lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen en organisaties uit om experimenteer-, demonstratie- en disseminatieprojecten in te dienen, die zich focussen op het verminderen van materiaalgebruik in de (medische) verzorging

Deze oproep is bedoeld voor (partnerschappen van) lokale overheden, (sociale) ondernemingen, onderzoeksinstellingen en organisaties. Een divers samengesteld partnerschap is sterk aanbevolen. Samenwerking tussen de relevante partners in de waardenketen, met goede afspraken in taken en rollen, draagt bij tot het welslagen van een circulair project. Diverse actoren kunnen de randvoorwaarden in het proces ondersteunen met expertise en onderzoek, in vergunningen en beleid, in sensibilisering en kennisdeling of via financiering, garanties en verzekeringen.  Ze zijn op zoek naar partnerschappen die samenwerken, kennis opbouwen en delen rond de circulaire businessmodellen in de zorg. Indienen vanuit een rechtspersoonsvorm (vzw, bvba...) is sterk aan te raden. Voor het partnerschap wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met alle partners voor de looptijd van het project.

Binnen de zorgsector is er een aanzienlijk potentieel aan ongeteste businessmodellen die nog niet volledig benut worden. Het toenemende gebruik van medisch materiaal, zowel voor verzorging als ingrepen, leidt tot een evenredige toename van afval. Dit benadrukt de dringende noodzaak om stappen te zetten richting een circulaire aanpak. Projecten die gericht zijn op een systemische benadering om het gebruik van herbruikbaar materiaal in de (medische) zorg te bevorderen, komen in aanmerking voor subsidie. De focus ligt op het verminderen van materiaalgebruik in de zorgsector. Dit omvat het stimuleren van innovatieve businessmodellen die gericht zijn op het hergebruik van materialen, het implementeren van duurzame productieprocessen en het bevorderen van herstelbare medische apparatuur. Circulaire businessmodellen zoals as-a-service, herbruikbaar verzorgingsmateriaal, wasbaar linnen, andere verpakking, (her-)sterilisatie, circulair aankopen, … zijn mogelijke alternatieven.

Vlaanderen Circulair (OVAM) subsidieert tot 80% van een project, met een maximum van 100.000 euro. Voor grotere projecten kan u een deelbegroting maken voor het stuk dat u wil laten subsidiëren. Dubbele financiering is niet toegestaan.

De deadline voor indiening is vrijdag 29 september 2023 om 12u 's middags. De goedgekeurde projecten moeten starten vóór 31 december 2023 en mogen maximaal 24 maanden duren. Het gesubsidieerde project kan deel uitmaken van een ruimer project, dat langer loopt. 

Meer info op de website van Vlaanderen Circulair of in de Subsidiemanager app!

Deel dit nieuwtje