Terug naar overzicht

City of Things - infosessie 27 augustus 2021

De oproepen City of Things ondersteunen de Vlaamse steden en gemeenten om aan de slag te gaan met smartcitytoepassingen, het Internet of Things en het gebruik van open data. Er werden al drie oproepen gelanceerd. Voor de eerste twee werd telkens 4 miljoen euro gereserveerd.

  • Bij de eerste oproep in 2018 werd 3,28 miljoen euro toegekend aan twintig projecten.
  • De tweede oproep in 2019 kende 3,13 miljoen euro toe aan dertien projecten.
  • Voor de oproep van 2020, de thematische oproep voor Smart Economy via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), werden acht projecten geselecteerd en wordt een budget van 3,7 miljoen euro uitgetrokken, waarvan 1,9 miljoen euro door EFRO wordt toegekend.

De eerste oproep City of Things richtte zich op het sensibiliseren van de lokale besturen rond smartcitytoepassingen, het betrekken van de kleine gemeenten, het bieden van experimenteerruimte en het aanwakkeren van het bewustzijn bij de gemeentelijke medewerkers om aan kennisopbouw te doen. Vanaf de tweede oproep richt VLAIO zich ook op de implementatie van de toepassingen. De projecten van de eerste ‘City of Things’-oproep zijn afgerond. Op basis van de eindrapporten betaalt VLAIO het saldo uit. VLAIO stemt af met VVSG om de resultaten van de projecten te publiceren in de praktijkendatabank. Die databank verzamelt de projecten, documenten en tools die nuttig zijn voor andere lokale besturen, zoals rapporten, draaiboeken, businessmodellen of modelbestekken. VLAIO financiert bovendien een medewerker bij de VVSG om die ervaringsuitwisseling te ondersteunen.

VLAIO lanceert in 2021 een nieuwe, vierde oproep. In 2021 en 2022 zal een deel van het relancebudget, namelijk 20 miljoen euro, worden besteed aan de implementatie en opschaling van smartcityprojecten.

Een project indienen kan nog tot 1 oktober 2021. Op 27 augustus organiseert het Agentschap Innoveren en Ondernemen in Brussel een infosessie over de nieuwe City of Things oproep.

Meer info vindt u in Subsidiemanager of op de website van VVSG.

Deel dit nieuwtje