Terug naar overzicht

Coronasubsidies in Subsidiemanager: mis ze niet!

Met de zomer in het vooruitzicht zetten we graag alle coronasubsidies op een rijtje. Zo kan u anticiperen op subsidies die binnenkort vervallen en hoeft u geen enkele te missen!

Zelf kan u ook de check doen in Subsidiemanager door te zoeken op het kenmerk ‘corona’ of ‘covid-19’. Dan krijgt u alle subsidies voorgeschoteld die een actie vereisen.

Here you go!

 

 1. Subsidie voor noodopvang van schoolkinderen

Deadline: 31/07/2021

De Vlaamse Regering besliste op 20 november 2020 om een subsidie toe te kennen aan lokale besturen voor de financiering van initiatieven die instaan voor het creëren van bijkomend opvangaanbod voor de noodopvang van schoolkinderen. Zowel tijdens een schoolperiode als tijdens een vakantieperiode kan het nodig zijn om noodopvang voor schoolkinderen te organiseren. Onder bepaalde voorwaarden kan het lokaal bestuur beroep doen op een subsidie om deze noodopvang te bekostigen.

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/subsidie/compensatie-noodopvang-schoolkinderen-vanaf-9-november-2020-verlengd-tot-en-met-30-juni-2021

 

 1. Stedenband / Netwerk van steden - CERV-2021-TOWN-TT - CERV-2021-TOWN-NT

Deadline: 26/08/2021

Verwacht wordt dat de stedenbanden en netwerken van steden een nieuw verhaal voor Europa zullen uitdragen, dat op de burger gericht is, gelijkheid bevordert, toekomstgericht en constructief is en met name voor de jongere generatie aantrekkelijker is. Reflecteren over de impact van de Covid-19 pandemie op de lokale gemeenschappen maakt hier ook deel van uit.

Deze oproep bestrijkt 2 topics:

 • Stedenband: CERV-2021-CITIZENS-TOWN-TT (Topic 1) — Town-Twinning
 • Netwerk van steden: CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT (Topic 2) — Networks of Towns

Voor beide topics kunnen in deze oproep volgende activiteiten gesubsidieerd worden: workshops, seminars, conferenties, opleidingsactiviteiten, vergaderingen van deskundigen, webinars, bewustmakingsactiviteiten, gegevensverzameling en raadpleging ontwikkeling, uitwisseling en verspreiding van goede praktijken onder overheden en maatschappelijke organisaties, ontwikkeling van communicatie-instrumenten en het gebruik van sociale media.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-tt

 

 1. CERV-2021-CHILD - To protect and promote the rights of the child

Deadline: 07/09/2021

De Covid-19-pandemie heeft iedereen in de samenleving getroffen, maar is bijzonder hard aangekomen bij kinderen, met name bij kinderen die zich al in een kwetsbare situatie bevinden (bv. kinderen in tehuizen, kinderen met een handicap, kinderen in armoede).

Het doel van de oproep is een adequaat kader voor nieuwe en bestaande mechanismen voor kinderparticipatie op lokaal niveau tot stand te brengen, te verbeteren en te verstrekken. Voorts is de oproep bedoeld om concrete acties en activiteiten op te zetten die tegemoetkomen aan de behoeften van kinderen ten tijde van de pandemie en de noodsituatie.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child

 

 1. Volunteering teams in high priority areas - European Solidarity Corps

Deadline: 05/10/2021

Vrijwilligersteams op gebieden met hoge prioriteit zijn grootschalige projecten met een grote impact ter ondersteuning van vrijwilligersactiviteiten. De activiteiten worden uitgevoerd door jongeren uit ten minste twee verschillende landen. 

De prioriteit is dit jaar gericht op het effect en het herstel van Covid-19, met name door ondersteuning van de gezondheidszorg en de sociale zorg. Dit door uitvoering van activiteiten op gezondheidsvlak op het gebied van preventie, bevordering en ondersteuning, het aanpakken van grote gezondheidsuitdagingen (d.w.z. levensbedreigende ziekten zoals kanker) en de bevordering van gezondheid, een gezonde levensstijl, lichaamsbeweging en welzijn in het algemeen.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.132.01.0006.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A132%3ATOC

 

 1. Subsidie voor lokale contactopsporing

Deadline: 31/10/2021

De Vlaamse Regering heeft op 13 november 2020 de juridische contouren vastgelegd van de lokale bronopsporing en het lokale contactonderzoek in het kader van de coronacrisis. Ze kent ook een specifieke subsidie toe aan de Vlaamse gemeenten ter ondersteuning van de bijkomende inzet in preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantainecoaching en contactonderzoek.

https://www.vlaanderenhelpt.be/lokale-contactopsporing

 

 1. Bijkomende subsidies CORONA-compensatie (VIPA)

Deadline: 31/12/2021

De subsidies in het kader van de CORONA-compensatie vormen een vergoeding voor de kosten die residentiële WVG-voorzieningen tijdens de eerste Covid-19-golf hebben gemaakt om de gevolgen van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid te kunnen opvangen.  Het gaat hierbij altijd om de meeruitgaven die de voorzieningen hebben gemaakt.

https://www.departementwvg.be/wat-wie-en-hoeveel

 

 1. Toelage voor psychologisch welzijn OCMW-gebruikers en verbetering preventieve gezondheidsmaatregelen

Deadline: 28/02/2022

De toelage kan gebruikt worden voor:

 • de financiering van acties en projecten om psychologische ondersteuning te organiseren of om het sociaal isolement van de gebruikers te doorbreken.
 • de financiering van partnerschappen met organisaties met het oog op de verwezenlijking van de psychologische ondersteuning van de gebruikers.
 • de financiering van de prestaties van derden inzake psychologische ondersteuning (op individuele of collectieve basis) voor de gebruikers.
 • de financiering van acties en projecten met het oog op het verbeteren van het begrip en de toepassing van de gezondheidsmaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Covid-19-virus.
 • de financiering van campagnes om de acties en projecten van de OCMW's inzake psychologische ondersteuning en bewustmaking van de gezondheidsmaatregelen bekend te maken.

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/subsidie/toelage-voor-psychologisch-welzijn-ocmw-gebruikers-en-verbetering-preventieve-gezondheidsmaatregelen

 

 1. Toelage ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie

Deadline: 01/11/2022

Het OCMW doet een sociaal onderzoek en kan op basis daarvan het volgende toekennen:

 • Punctuele steun: ten laste nemen van een abonnement op het openbaar vervoer, huur, huurwaarborg, een factuur, ... Deze éénmalige steun kan effect hebben tot 31/12/2022, bijvoorbeeld een internetabonnement voor een jaar dat in juli 2021 werd genomen, kan effect hebben tot juni 2022.
 • Meer structurele financiële steun: in functie van iemands noden kan het OCMW hem/haar een bepaald bedrag steun toekennen tot het einde van het jaar. De structurele steun kan slechts effect hebben tot 31/12/2021.

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/subsidie/toelage-ter-ondersteuning-van-jongeren-en-studenten-in-een-kwetsbare-situatie-ingevolge-de-covid-19

Deel dit nieuwtje