Terug naar overzicht

CPT-projectoproep voor innovatieve laadsystemen

Pilootprojecten voor innovatieve laadsystemen

Deze projectoproep is gericht op pilootprojecten voor innovatieve laadsystemen. Traditionele laadpalen op privaat of openbaar domein komen hier niet bij in aanmerking. De projecten moeten verkennend en innovatief zijn, maar het is wel de bedoeling om ze na afloop op te schalen. In de subsidiefase gaat het om pilootprojecten die een beperkte schaal hebben. Ze worden uitsluitend gesubsidieerd als ze complementair met of aanvullend zijn op wat met eerdere CPT-projectoproepen werd gefinancierd en wat via de concessies voor normale laders en snelladers zal worden uitgerold.

Indieners moeten rekening houden met volgende voorwaarden:

 • Enkel projecten die gerealiseerd worden in het Vlaamse Gewest na de sluiting van de oproep komen in aanmerking.
 • Enkel de kosten die gemaakt zijn na het bericht van kennisgeving van de selectie komen in aanmerking. Kosten of betalingen van vóór de kennisgeving kunt u op geen enkele manier in rekening brengen.
 • De projecten hebben een maximale looptijd van 2 jaar, te rekenen vanad de kennisgeving van de selectie van het project.
 • Als indiener van het project gaat u ermee akkoord om ten laatste in 2026 deel te nemen aan een onderzoek naar het gebruik van de laadsystemen.
 • Het projectvoorstel moet betrekking hebben op één of meerdere van volgende thema's:
  • Mobiele laadsystemen voor elektrische voertuigen.
  • Laadsystemen voor elektrische voertuigen binnen een energiemanagementsysteem, dat gevoed wordt door hernieuwbare energie.
  • Innovatieve laadsystemen voor elektrische wagens waarbij verschillende EV-rijders de laadpunten delen zonder dat die publiek toegankelijk zijn.
  • Publiek toegankelijke innovatieve laadsystemen voor elektrische wagens op plaatsen waar geen laadpunten kunnen voorzien worden via de concessies voor de uitrol van laadinfrastructuur.
  • Het management van laadpalen op het openbare domein die voorbehouden zijn voor deelwagens.

 

Subsidiebedrag en termijnen

De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro. Daarmee kunt u maximaal 40% van de uitgaven vergoeden.

U dient uw project ten laatste op 23 oktober 2023 in. De Vlaamse overheid maakt de geselecteerde projecten bekend eind 2023. De projecten worden afgerond maximaal 24 maanden na de kennisgeving.

In de Subsidiemanager app vindt u een gedetailleerde fiche met meer informatie over kosten die in aanmerking komen, de beoordeling van de projecten en de indieningsprocedure.

Deel dit nieuwtje