Terug naar overzicht

De LIFE-calls zijn geopend

De eerste LIFE-oproepen zijn geopend in het kader van het nieuwe LIFE-programma 2021-2027, dat vier subprogramma's omvat: natuur & biodiversiteit, circulaire economie en levenskwaliteit, beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering en de overgang naar schone energie.

Uw gids door de oproepen - materiaal voor infosessies

Het LIFE-team heeft op de LIFE-programma pagina van CINEA veel nuttig materiaal gepubliceerd om aanvragers wegwijs te maken in het nieuwe LIFE-programma en de geopende oproepen. Aanvragers kunnen over alle open oproepen infosessies met presentatieslides vinden die meer inzicht geven in de gezochte projectideeën.

Ook is er aanvullend informatiemateriaal te vinden over het nieuwe LIFE-programma en de specifieke kenmerken ervan, zoals de beoordelingscriteria, het soort projecten en de wijze waarop een succesvolle aanvraag kan worden ingediend.

Zorg ervoor dat u de video-opnamen bekijkt om alles te weten te komen over het nieuwe LIFE-programma!   

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

Ga naar het funding & tender portal van de Europese Commissie, waar u alle LIFE-oproepen vindt, evenals verdere instructies over hoe u uw aanvraag indient. Denk eraan dat u voorstellen alleen elektronisch via dit portaal kunt indienen! Er is een tutorial beschikbaar om u wegwijs te maken in de aanvraagprocedure.

Virtuele Q&A sessie op 8 en 9 september 2021

Hebt u vragen over het LIFE-programma en de oproepen? Neem dan deel aan de Q&A sessie die op 8 en 9 september 's ochtends virtueel wordt georganiseerd en waar het LIFE-team beschikbaar zal zijn om uw vragen te beantwoorden. Meer details zullen hier worden gepubliceerd.

Meer ondersteuning voor aanvragers

Bekijk alvast de pagina voor ondersteuning van aanvragers, waar u een online handleiding vindt die u door alle stappen van de aanvraagprocedure leidt, alsook een hulpmiddel om partners te zoeken en FAQ's.

Meer info is te vinden in de fiches in Subsidiemanager.

Deel dit nieuwtje