Terug naar overzicht

De subsidies voor veilige schoolroutes zijn er!

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, maakt extra werk van veilige schoolroutes. Ze voorziet 15 miljoen euro aan subsidies voor steden en gemeenten om schoolroutes langs gemeentewegen veiliger te maken. Daarnaast maakt ze ook 15 miljoen euro vrij om knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen aan te pakken. Lokale besturen werden hierover bevraagd, wat resulteerde in een lijst van meer dan 800 knelpunten. Die worden nu verder gescreend door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Samen met lokale besturen wil ik de verkeersveiligheid drastisch verhogen. Zo wakkeren we al op jonge leeftijd de fietsreflex aan.
Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

 

Hoe zit het subsidiemechanisme in elkaar?

De subsidie wordt toegekend volgens het principe ‘een euro voor een euro’: voor elke euro die een gemeente investeert, legt het Verkeersveiligheidsfonds er een euro naast uit. Er geldt wel een beperking tot 100.000 euro per schoolroute, zodat zoveel mogelijk lokale besturen kunnen gebruik maken van de subsidie.

De gemeente kan één keer per jaar een subsidieaanvraag indienen voor één tot vijf schoolroutes. Om gelijkheid te garanderen, kunnen grotere gemeenten subsidies voor bijkomende schoolroutes aanvragen. De gemeenten kunnen ook hun aanvragen spreiden over 2021 en 2022. Zo lopen ze minder risico om de uiterste inleveringsdatum en dus ook de subsidie te mislopen. De werken moeten immers binnen het jaar na goedkeuring van de aanvraag uitgevoerd worden.

In Subsidiemanager te vinden onder: Subsidie voor veilige schoolroutes.

Deel dit nieuwtje