Terug naar overzicht

De Warmste Week 2022: Vlammen tegen kansarmoede

Met De Warmste Week maakt de VRT al jaren zijn verbindende opdracht waar, door Vlaanderen te stimuleren, te inspireren en te betrekken in het streven naar een warmere, meer betrokken samenleving. Dit jaar gaat de solidariteitsactie over het thema Kansarmoede.

Maar liefst 1 op de 8 Vlamingen wordt geboren in kansarmoede, en daarom wil de openbare omroep het thema zichtbaar en bespreekbaar maken. Er wordt dit najaar via acties opnieuw geld ingezameld voor het DWW Fonds. Vanaf vandaag kunnen non-profitorganisaties projecten indienen rond kansarmoede, die een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

Non-profitorganisaties kunnen tot 1 september 2022 projecten rond het thema kansarmoede indienen bij het DWW Fonds van de Koning Boudewijnstichting. Via dit Fonds zal De Warmste Week  concrete projecten ondersteunen die kansen creëren en zo kansen doen keren. De selectie van De Warmste Week-projecten gebeurt door een onafhankelijke jury onder leiding van voorzitter Eva Vereecke, directeur van De Ambrassade.

Doelstelling

Deze oproep richt zich tot organisaties die projecten organiseren m.b.t. het thema kansarmoede. Meer bepaald wordt er gezocht naar initiatieven die inzetten op inclusie en sensibilisering, kansen creëert en/of drempels wegwerken.

Doelgroep

De oproep richt zich tot non-profitorganisaties (vzw's, maar ook scholen, sociale economie bedrijven, jeugdorganisaties, enz.) gevestigd in Vlaanderen of Brussel. Het project mag plaatsvinden in Vlaanderen en/of Brussel. Zijn uitgesloten: projecten van commerciële organisaties, politieke partijen, service clubs, bedrijfsfederaties, werknemers- en werkgeversorganisaties en (lokale) openbare besturen (met uitzondering van gemeentelijke scholen)

Voorwaarden

  • De indiener van het project is een non-profitorganisatie die gevestigd is in Vlaanderen en/of Brussel;
  • Het kandidaatsdossier wordt volledig ingevuld, binnen de voorziene termijn en in het Nederlands;
  • De initiatiefnemer dient slechts één project in voor deze oproep;
  • Het project mag al bestaan maar mag niet het geheel van de structurele werking bevatten;
  • Het project heeft een begin- en een einddatum en moet worden uitgevoerd vóór 31 december 2023.
  • Het project wordt uitgevoerd in Vlaanderen en/of Brussel.

 

 

De Warmste Week vindt dit jaar plaats van maandag 19 tot zaterdag 24 december vanuit gaststad Hasselt. Eén, MNM, Studio Brussel, Ketnet en VRT NU bundelen dan de krachten om heel Vlaanderen rond het thema te verbinden.

Meer informatie vindt u op de website van de Koning Boudewijnstichting en De Warmste Week.

Deel dit nieuwtje