Terug naar overzicht

De zomerschool is een blijvertje

In een zomerschool krijgen leerplichtige leerlingen en kleuters tijdens de zomervakantie gedurende 10 volle (of 20 halve) dagen een leertraject op maat, gekoppeld aan sport, spel of een ander vrijetijdsaanbod. In het buitengewoon onderwijs kan ook een beperkte periode van 5 volle (of 10 halve) dagen.

Scholen en lokale besturen kunnen een zomerschoolaanbod organiseren voor: 

  • Gewoon en buitengewoon basisonderwijs (dus ook voor kleuters).
  • Gewoon secundair onderwijs inclusief OKAN, deeltijds onderwijs en leren en werken.
  • Buitengewoon secundair onderwijs: OV3 en OV4.

In tegenstelling tot in 2022, wordt dit jaar geen afzonderlijke oproep gelanceerd voor het organiseren van een zomeraanbod voor kinderen of jongeren die in het kader van de Oekraïnecrisis tijdelijk in België verblijven. Kinderen en jongeren met een tijdelijk beschermingsstatuut die in het kader van de Oekraïnecrisis in België verblijven, kunnen deelnemen aan het reguliere aanbod.

De financiering van de zomerscholen bestaat uit 2 delen:

  1. De financiering van het onderwijs- en vrijetijdsaanbod
  2. De financiering van de regierol

Per leerling per dag van een zomerschool  wordt een subsidie voorzien van 450 euro voor de organisatie van een onderwijsaanbod en het vrijetijdsaanbod (sport, cultuur,…). Lokale besturen ontvangen voor de regierol 20 euro per leerling voor de volledige duur van de zomerschool. Onderwijsinstellingen die geen beroep doen op de regierol van een lokaal bestuur ontvangen een extra subsidie van 5 euro per leerling voor de periode van de zomerschool, voor de indirecte kosten.

De deadline om uw zomerschool aan te vragen loopt van 24 maart tot 16 juni 2023.

Bekijk de projectoproep voor zomerscholen 2023 of raadpleeg de fiche in de Subsidiemanager app.

Deel dit nieuwtje