Terug naar overzicht

Deadline verlengd: Lokale medewerkers versterken collega-besturen bij het armoedebeleid

Heeft u als lokaal bestuur een voorbeeldbeleid in kader van armoedebestrijding, met de bijhorende know-how? Of bent u eerder enthousiast dit beleid bij te schaven door te leren van anderen? Dat kan!

De huidige oproep van het Agentschap Binnenlands Bestuur bewerkstelligt samenwerkingen tussen lokale besturen, die geïnteresseerd zijn in interlokale kennisuitwisseling omtrent armoedebeleid. Er wordt een budget van 250.000 euro voorzien voor het financieren van uitwisseling, in de vorm van mentoring of stage, tussen gemeenten. Deze kennisuitwisseling kan breed worden geïnterpreteerd: lokale regie, impactmetingen, participatief werken met mensen in armoede,… Het ultieme doel van deze oproep is de duurzame implementatie van kennis rond armoedebestrijding in een lokaal bestuur.

De subsidie zet in op personeelskosten: op basis van het brutosalaris van de betreffende mentor(en), in verhouding tot de aan het project bestede tijd, bedraagt de financiële steun 50 procent met een plafondbedrag van 50.000 euro per project.

Elk lokaal bestuur dat een collega-bestuur inhoudelijk of organisatorisch ondersteunt bij het armoedebeleid ontvangt een compensatie. Deel uw expertise en neem deel aan de projectoproep. De aanvraagperiode voor deze subsidie werd verlengd. Dien uw aanvraag in tot en met 16 november 2022.

 

Meer informatie over deze oproep vindt u op de website van Vlaanderen of in de Subsidiemanager app.

Deel dit nieuwtje