Terug naar overzicht

Derde oproep voor European City Facility (EUCF) geopend

In de derde aanvraagronde van de European City Facility (EUCF) zal een groot aantal steden en gemeenten worden geselecteerd om een subsidie van 60.000 euro te ontvangen voor de ontwikkeling van hun investeringsconcept - een eerste stap op weg naar een volwaardig bedrijfs- en financieel plan - om de transitie naar duurzame energie te versnellen. 

In aanmerking komen haalbaarheidsstudies, financiële, juridische en marktanalyses, risico-evaluaties, etc. De investeringsconcepten moeten aansluiten bij bestaande en politiek goedgekeurde klimaat- en energieplannen.

De derde oproep tot het indienen van aanvragen loopt tot 17 december 2021 17u00. Alle informatie, waaronder de herziene richtsnoeren voor aanvragers en de toelatingscriteria, zijn beschikbaar op de EUCF-website.

Na deze ronde is een volgende ronde voor het aanvragen van ondersteuning door het EUCF voorzien voor mid-2022.

Bron: VLEVA

Deel dit nieuwtje