Terug naar overzicht

Ding mee naar de ECPA-award 2021

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het European Crime Prevention Network (EUCPN) in december de European Crime Prevention Award (ECPA). Elke Europese lidstaat kan één project indienen om mee te dingen naar de ECPA prijs. Dit jaar ligt de focus op de preventie van – zowel on- als offline – pesten en geweld onder minderjarigen.

Het doel is om de uitwisseling van informatie en praktijken inzake de preventie van pesten en geweld onder minderjarigen tussen de lidstaten van de EU, te bevorderen. Daarnaast is het de bedoeling om empirisch onderbouwde aanbevelingen en maatregelen te ontwikkelen om dit soort misdrijven te voorkomen.

Het geselecteerde Belgische project kan deelnemen aan de Best Practice Conference en European Crime Prevention Award en meedingen naar de Europese Prijs. De ECPA-winnaar krijgt een geldcheque van 10.000 euro. De 2de en 3de laureaat ontvangen elk 5.000 euro.

U kan uw project indienen tot en met 10 september 2021.

Deel dit nieuwtje