Terug naar overzicht

Duurzame bereikbaarheid van de kernen

Met deze oproep wil VLAIO gemeenten aanzetten om met het oog op bezoekers en logistieke stromen na te denken over de gewenste rol van buurten en kernen, de diversiteit aan stakeholders, meerdere modi, parkeren, enz. Er zullen zodoende buurten zijn waar men bezoekers wil aantrekken (dus met concentraties van handelsactiviteiten en andere publiekstrekkers) versus zones waar men bezoekers wil vermijden of waar men onnodige verplaatsingsafstanden kan vermijden door activiteiten te weren (in vergelijking met andere locaties). Daar waar men bezoekers wil aantrekken, rijst de vraag hoe die daar moeten geraken en hoe ze zich binnen die zone moeten verplaatsen. Van kernen met een groot potentieel voor funshopping mag verwacht worden dat ze inzetten op bereikbare randparkings, verkeersvrije of verkeersluwe straten en pleinen enz., terwijl kernen die het meer moeten hebben van combinatieverplaatsingen vermoedelijk andere maatregelen moeten nemen. De ruimtelijke lay-out van een buurt en de functionele identiteit ervan moeten elkaar versterken.

Vaak zijn er heel wat en ook diverse ingrepen nodig om dit beleid te bewerkstelligen in de realiteit: investeringen voor een betere en veiligere verkeersgeleiding in straten voor auto’s en fietsers, ook voor cargobikes, parkeervoorzieningen, mogelijkheden voor laden en lossen, bijvoorbeeld ook met het oog op emissieloze belevering. Maar ook de realisatie van stadsrandmagazijnen of micro- en nanohubs (voor belevering of als afhaalpunt), herinrichting van pleinen in functie van beleving, vergroening, faciliteiten voor marktactiviteiten (zodat grote marktwagens kunnen vermeden worden …), inrichting van detailhandelszones voor clustering van moeilijk verweefbare handel aan de stadsrand (vb. supermarkt) als alternatief voor baanwinkels, … Ook digitale toepassingen zijn subsidieerbaar.

Er wordt een maximumsubsidie van 500.000 euro per project en per gemeente voorzien. Het oproepbudget bedraagt 3,8 miljoen euro.

Een projectvoorstel kan ingediend worden tot en met 15 oktober 2023.

Meer informatie vindt u op de website van VLAIO of in de Subsidiemanager app.

Ontdek de gesteunde projecten van 2022

Ik zoek inspiratie

Deel dit nieuwtje