Terug naar overzicht

Een geslaagde EU-subsidiescan in Sint-Niklaas

Esther-Lynne Uyttendaele (beleidsadviseur fondsenwerving) - Fotograaf Femke Vercauteren

Esther-Lynne Uyttendaele (beleidsadviseur fondsenwerving) - Fotograaf Femke Vercauteren

 

Op donderdag 16 februari 2023 organiseerden Vanden Broele en IDEA Consult subsidiedates: lokale besturen uit heel Vlaanderen werden ondergedompeld in de wereld van subsidies. Uit deze gesprekken bleek keer op keer dat lokale besturen en organisaties zoekende zijn naar hoe ze subsidies het beste in hun organisatie inbedden: Welke programma's volg je best op? Hoeveel personeel dien je in te zetten voor een succesvol subsidiebeleid? Hoe organiseer je taakverdeling?

 

Anneleen Van Tendeloo (IDEA Consult) begeleidde in 2021 Stad Sint-Niklaas bij het vinden van antwoorden op deze vragen, specifiek voor Europese subsidieprogramma’s aan de hand van een EU-subsidiescan en bepaling personeelsinzet. We blikken met Sara Van Den Bossche (adviseur lokaal armoede beleid) en Esther-Lynne Uyttendaele (beleidsadviseur fondsenwerving) even terug op het waarom, hoe en de resultaten.

IDEA Consult: Sara, in 2021 was jij vanuit je toenmalige functie betrokken bij de vraag voor het opmaken van een scan voor Europese opportuniteiten en het bepalen van personeelsinzet. Van waaruit kwam die vraag?

Sara Van Den Bossche: Met de start van de nieuwe Europese programma periode (2021-2027) én de nieuwe beleidslegislatuur stelde de algemeen directeur en het beleid de vraag: ‘Is het nuttig om structureel meer op Europese subsidies in te zetten om ons beleid te kunnen realiseren en zo ja, op welke wijze en met welke personele impact?’.

En hoewel stad Sint-Niklaas al circa tien jaar betrokken was bij Europese projecten, was dit vooral organisch gegroeid met beperkte personeelsinzet. Er was dus nood aan externe objectieve expertise op vlak van Europese subsidies, specifiek voor een lokaal bestuur, om het antwoord op de vraag helder te krijgen naar betrokken ambtenaren en beleid.

IDEA Consult: Anneleen Van Tendeloo heeft jullie stad begeleid bij deze opdracht. Op basis van het meerjarenplan werden relevante Europese subsidieprogramma’s in kaart gebracht en geduid vanuit welke invalshoek ze interessant waren. Tevens werd vanuit de programma’s ook de mogelijke personeelsinzet duidelijk in beeld gebracht. Als je nu terugkijkt op de ondersteuning, wat is dan de grootste meerwaarde van de scan en de duiding hierbij geweest voor stad Sint-Niklaas?

Sara Van Den Bossche: De scan gaf ons een goed, helder beeld van de verschillende Europese subsidieprogramma’s op maat van stad Sint-Niklaas: de potentiële subsidiebedragen, de haalbaarheid, de nodige personeelsinzet en de wijze van hiermee aan de slag te gaan (bv. al nodig om te netwerken voor de oproep komt). Door hierbij ook te vertrekken van de historiek, met name bij welke projecten de stad al betrokken geweest is, welke financiële bedragen daaraan verbonden waren, … werd goed aangetoond op welke wijze we op het bestaande konden verder bouwen.  

Door de presentatie van de resultaten (historiek, scan, bepaling personeelsinzet,…) aan het College van Burgemeester en Schepenen hadden zij objectieve informatie om beleidsbeslissingen te nemen. Deze objectieve kadering door iemand met veel ervaring in het vakgebied van Europese subsidies werd door hen gewaardeerd. In dit geval werd beslist een vacature uit te schrijven voor beleidsadviseur fondsenwerving en daaruit is de aanwerving van Esther-Lynne gevolgd. 

Door ook collega’s te betrekken en te informeren, werd het voor hen ook duidelijk hoe belangrijk het is om er tijd in te steken en dat je dit er niet zomaar bijneemt. Er werd een draagvlak voor Europese projecten en voor de functie van de fondsenwerver gecreëerd.

IDEA Consult: Esther-Lynne, jij hebt de scan en de informatie hierrond na je aanwerving ontvangen. Op welke wijze was dit voor jou nuttig in je nieuwe functie? Hoe ben je er verder mee aan de slag gegaan?

Esther-Lynne Uyttendaele: De scan gaf voor mij meteen een duidelijk beeld van de Europese fondsen. Het vertaalde het grote Europese verhaal in mensentaal. Met andere woorden, het zorgde dat ik meteen de bomen door het bos zag. De scan maakte voor ons ook duidelijk dat het interessant is voor Sint-Niklaas om van een reactieve aanpak (wachten op oproepen, partners de stad aanspreken,..) naar een proactieve aanpak te gaan (zelf partnerschapen zoeken op events, netwerken opzetten,…) voor een aantal focus-thema’s die voor de stad belangrijk zijn en grote kansen hebben binnen de Europese programma’s.  

Aangezien hiervoor echter een breed draagvlak bij de andere medewerkers nodig is, ben ik eerst begonnen met een rondgang bij de verschillende diensten om te weten op welke vlakken zij nog extra ondersteuning nodig hebben om fondsenwerving mee te doen slagen (bv. opleidingen rond netwerking).

De combinatie van de scan en de rondgang hebben geleid tot het actieplan fondsenwerving dat op 14 februari voorgesteld is aan het college. Hierin staat dat we de komende twee jaar actief inzetten op de interne werking, intern en extern netwerk van de organisatie en de gerichte fondsenwerving. Dit actieplan was er nooit gekomen zonder eerst de scan uit te laten voeren die ons zeer waardevolle basisinformatie gegeven heeft. De scan zit dus ook als bijlage bij het actieplan en er wordt vaak naar verwezen.

IDEA Consult: Sara, Esther-Lynne, bedankt voor dit leuke gesprek en het is heel fijn te zien hoe jullie met de resultaten van de Europese subsidiescan en bepaling personele impact aan de slag gegaan zijn. Nog veel succes met jullie Europese projecten om de mooie ambities van stad Sint-Niklaas te verwezenlijken.

Interesse in een (EU-)subsidiescan of duiding over specifieke (EU-)subsidieprogramma’s? Het IDEA Subsidieteam bekijkt graag met u de mogelijkheden. Neem gerust contact op via subsidies@ideaconsult.be.

 

Klanten van Subsidiemanager kunnen de lopende Europese oproepen in de subsidiezoeker vinden. Fiches per Europees programma zijn tevens te vinden in de kennisbank.

Naar Subsidiemanager (enkel voor klanten)

Deel dit nieuwtje