Terug naar overzicht

Een greep uit de subsidiedeadlines van december 2021

Stilaan aan het uitkijken naar die gezellige kerstperiode? Terecht! Maar vergeet u niet een kijkje te nemen naar de subsidies die vervallen in december? Zo kan u, om het jaar mooi af te sluiten, nog op tijd die laatste subsidie(s) aanvragen. Hoe u dat succesvol doet? Kom het te weten op ons gratis webinar “Hoe succesvol subsidies aanvragen?” op 14 december!

Wij hebben al enkele subsidies voor u opgesomd. Uiteraard kan u altijd zelf de check doen in de app van Subsidiemanager.

City of Things

Deadline: 6/12/2021

Lokale besturen worden aangemoedigd om maatschappelijke uitdagingen op een slimme manier aan te pakken en daarbij samen te werken met ondernemingen. Denk aan data-gestuurde winkelgebieden, een slim distributieplatform voor lokale handelaars, of dorpskernversterking door slimme mobiliteit.

https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/city-things-slimme-steden-en-gemeenten

Oproep ‘Hergebruik van restwater’

Deadline: 15/12/2021

De oproep is beschikbaar gemaakt om ‘restwater’ te hergebruiken. Zo wil minister Crevits in het kader van de Blue Deal en het Relanceplan alternatieve waterbronnen in de land- en tuinbouwsector stimuleren én verschillende sectoren verbinden om zo bij te dragen tot duurzaam, circulair watergebruik. De projecten zullen de landbouw meer wapenen tegen droogte, maar ook indirect de bevoorradingszekerheid van de voedingsindustrie verzekeren.

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/scholen-groeperingen-vzws-organisaties/projecten-relance-2021#restwater

Derde Oproep: European City Facility

Deadline 17/12/2021

In de derde aanvraagronde van de European City Facility (EUCF) zal een groot aantal steden en gemeenten worden geselecteerd om een subsidie van 60.000,00 euro te ontvangen voor de ontwikkeling van hun investeringsconcept - een eerste stap op weg naar een volwaardig bedrijfs- en financieel plan - om de transitie naar duurzame energie te versnellen.

https://www.vleva.eu/nl/regionaal-beleid/eu-nieuws/derde-oproep-voor-eu-city-facility-open-iets-voor-jouw-stad-of-gemeente

Projectoproep: subsidiedossiers nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering 2022-2023 en 2023-2024

Deadline: 23/12/2021

De professionaliseringsprojecten hebben tot doel om, aan de hand van diverse professionaliseringsvormen, de onderwijspraktijk van schoolteams te versterken, meer bepaald hun denken, handelen, zelfvertrouwen, bekwaamheid aangaande het desbetreffende thema.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot-volwassenenonderwijs/groeien-in-je-job/professionalisering-nascholing-en-begeleiding/vind-een-professionaliseringsactiviteit/nascholing-op-initiatief-van-de-vlaamse-regering/projectoproep-subsidiedossiers-nascholing-op

Sportspurt Vlaanderen groepsaankopen: groepsaankoop voor (buiten)sportinfrastructuur

Deadline: 31/12/2021

Via groepsaankopen wil minister van Sport Ben Weyts het voor lokale besturen, vzw's en sportclubs makkelijker én goedkoper maken om te investeren in kwaliteitsvolle buitensportinfrastructuur. Elke aankoop van sportinfrastructuur die kadert binnen thema's als energie, klimaat, sportieve publieke ruimte en ongebonden sport, komt in aanmerking voor de groepsaankoop.

https://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/sportspurt-vlaanderen/

Toegankelijk maken van bus- en tramhaltes (Masterplan Toegankelijkheid)

Deadline: 31/12/2021

In uitwerking van de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken werd een Masterplan Toegankelijkheid opgesteld met doelstellingen voor het toegankelijk maken van halte-infrastructuur: 

  • haltes worden op gewestwegen versneld toegankelijk gemaakt voor personen met een motorische of visuele beperking;
  • er wordt proactief samengewerkt met lokale besturen om de haltes op hun wegen toegankelijk te maken en hiervoor de nodige incentives te voorzien.

https://www.vlaanderen.be/mobiliteit-en-openbare-werken/toegankelijke-haltes/masterplan-toegankelijkheid

ICT-veiligheidsaudits

Deadline: 31/12/2021

Deze subsidie financiert een basisaudit om de digitale veiligheid van uw gemeente te verbeteren. De inhoud van de basisaudit is hetzelfde voor alle lokale besturen. De focus en aanpak van de testen zal worden bepaald in functie van de eigen ICT-omgeving en welke systemen voor uw bestuur het meest relevant zijn.

https://www.auditvlaanderen.be/ict-veiligheidsaudits-details

 

Wil u zelf de check doen in Subsidiemanager? Vul in de subsidiezoeker als deadline 31/12/2021 in en u krijgt de subsidies die dit jaar nog vervallen gepresenteerd.

Deel dit nieuwtje