Terug naar overzicht

Een huis waar het goed leven en werken is!

Een huis waar het goed leven en werken is! Dat is waar Tubbe voor staat, een organisatiemodel toegespitst op relatiegerichte zorg en participatie in woonzorgcentra.

Sinds 2017 hebben zes woonzorgcentra in België een proefproject opgestart om de Tubbe-aanpak uit te proberen binnen hun instelling. Het experiment werd positief ervaren door de bewoners, het personeel, de vrijwilligers en de directie. Ouderen ervaren een grotere tevredenheid, meer inspraak en hechtere relaties. Dit positieve gevoel wordt ook onderschreven door een groot deel van het personeel. Op dit ogenblik zijn er bijna 150 woonzorgcentra in België aan de slag met Tubbe.  De Koning Boudewijnstichting wil deze aanpak verder uitbouwen en lanceert deze oproep samen met Belfius om woonzorgcentra te ondersteunen die het proces wensen te beginnen. 

Wilt u dit proces starten in uw woonzorgcentrum ? Bent u overtuigd van de principes die Tubbe overbrengt ? U bent klaar om diepgaande veranderingen aan te brengen in uw organisatie binnen een langetermijnperspectief ?

Wat is Tubbe?

Eén basisprincipe staat voorop binnen Tubbe: bewoners van woonzorgcentra hebben (mede) zeggenschap over hun dagelijkse leven en de plek waar ze wonen. Ook medewerkers hebben veel inspraak. Directies geven coachend leiding. Noem de aanpak co-constructie. Zo ontstaat er een dynamiek van relatiegerichte zorg: bewoners scheppen een band met medewerkers, met medebewoners, met hun leefplek en ook met de familie en de buurt.

Meer weten over Tubbe? Lees er alles over op Tubbe.be

Begeleiding door een externe coach

Tubbe is dynamisch en geen sleutel-op-de-deurmodel: elk woonzorgcentrum moet zelf bepalen hoe Tubbe het best toegepast wordt in nauwe samenwerking met het personeel, de directie en uiteraard de bewoners en hun families. Het is een proces dat niet wordt geïmproviseerd. Er zijn beslissingen te nemen over de te volgen aanpak en keerpunten moeten worden besproken. Uit ervaring blijkt dat begeleiding door een coach een kritische succesfactor is bij de uitrol van Tubbe. De co-creatie wordt namelijk vergemakkelijkt door professionele coaching. Als externe persoon kan de coach de ethische reflectie stimuleren, de verandering begeleiden, de nodige vaardigheden leren ontwikkelen en tegelijk het personeel helpen om automatismen achter zich te laten. De kandidaten zullen met een coach samenwerken die deel uitmaakt van een netwerk van coaches opgeleid via de Koning Boudewijnstichting. Het zijn professionals in change management met ervaring in deze sector.

Meer info over deze oproep?

Een online infovergadering over de oproep en over Tubbe vindt plaats op woensdag 21 juni van 10 uur tot 11:30 uur. Om deel te nemen aan de infosessie, kan u zich inschrijven via deze link:https://fienta.com/nl/tubbe-infosessie-2023 

Bijkomende info kan u vinden via de site van de Koning Boudewijnstichting of via Subsidiemanager.

Deel dit nieuwtje