Terug naar overzicht

Een toegankelijke en inclusieve werkvloer met aandacht voor non-discriminatie

Wil u werk maken van een toegankelijke en inclusieve werkvloer met aandacht voor non-discriminatie? Diverscity wil uw lokaal bestuur hierin ondersteunen via volgende projecten:

 • Binnen het LaboLokaalproject non-discriminatie en inclusie leert u stapsgewijs een beleid ontwikkelen rond de thema’s non-discriminatie en inclusie om vervolgens tot een aantal concrete acties te komen met als doel een meer inclusieve werkomgeving te creëren.
 • Met het LaboLokaalproject klare taal leert u hoe u laagdrempelige, inclusieve communicatie structureel kan inbedden in uw organisatie en hoe u anderstaligen kan ondersteunen op de werkvloer.

Ontdek beide subsidiefiches snel in de Subsidiemanager app of lees verder hieronder.

Project non-discriminatie en inclusie

Via een programma van lerende netwerkmomenten en individuele coaching door een expert, krijgen de geselecteerde besturen concrete handvaten om aan de slag te gaan met non-discriminatie en inclusie waaronder:

 • Een theoretisch, toegepast kader rond de thema’s non-discriminatie en inclusie
 • Concrete handvaten over hoe een beleid rond non-discriminatie en inclusie vorm kan krijgen
 • Individuele begeleiding bij de opmaak van een actieplan om het beleid rond non-discriminatie en inclusie vorm te geven en deze vervolgens uit te voeren aan de hand van concrete acties
 • Ruimte voor uitwisseling van goede praktijken en inspirerende voorbeelden tussen lokale besturen
 • Begeleiding bij het structureel verankeren van het beleid non-discriminatie en inclusie in het lokaal bestuur

Elk deelnemend bestuur krijgt een financiële ondersteuning om samen met de externe expert en enkele collega-besturen het eigen beleid rond non-discriminatie en inclusie vorm te geven. Elk deelnemend lokaal bestuur krijgt:

 • Een individueel online intakegesprek
 • 5 individuele begeleidingssessies op maat (max. 4 uur per sessie)
 • 5 lerende netwerkmomenten
 • Een terugkommoment

De externe expert is het Agentschap Integratie en Inburgering.

De doelgroep bestaat uit HRM-verantwoordelijken, HRM-medewerkers en diversiteitsmedewerkers. Er kunnen 2 personen per lokaal bestuur deelnemen

Elk geselecteerd bestuur krijgt een financiële ondersteuning waarmee het grootste deel van de individuele sessies, lerende netwerken en begeleiding kunnen worden bekostigd. Daarnaast wordt van het lokaal bestuur een eigen bijdrage van €2500 gevraagd.

Lokale besturen die willen deelnemen aan dit project, kunnen zich kandidaat stellen via het online inschrijvingsformulier. De deadline om uw kandidatuur in te dienen is 7 april 2023. Er zullen 7 lokale besturen geselecteerd worden die gemotiveerd aan de slag willen met dit thema.

Project klare taal

Via een programma van lerende netwerken en individuele coaching door een expert, krijgen de geselecteerde besturen concrete handvaten om aan de slag te gaan met taal op de werkvloer waaronder:

 • Een theoretisch kader rond inclusief lokaal beleid
 • Individuele begeleiding rond concrete noden en hulpvragen (bv. inclusief maken van interne schriftelijke communicatie, ondersteuning anderstaligen op de werkvloer…)
 • Concrete handvaten voor leidinggevenden om te communiceren met anderstaligen en collega’s te ondersteunen in de omgang met anderstaligen
 • Begeleiding bij het verankeren van laagdrempelige, inclusieve communicatie in de organisatie

Elk geselecteerd bestuur krijgt een financiële ondersteuning waarmee het grootste deel van de individuele sessies, lerende netwerken en begeleiding kunnen worden bekostigd. Daarnaast wordt van het lokaal bestuur een eigen bijdrage van €2500 gevraagd.

Concreet krijgt elk lokaal bestuur:

 • 4 lerende netwerkdagen
 • Individuele begeleiding (3 dagdelen per lokaal bestuur)
 • Een directe hulplijn:
  • Gedurende de volledige looptijd van dit project (tot eind 2023) kunnen de geselecteerde besturen met al hun hulpvragen terecht bij Parlangi via mail, telefoon of in een videomeeting

De externe expert is Ad Geudens, de oprichter van Parlangi.

De doelgroep bestaat uit HRM-verantwoordelijken, HRM-medewerkers, communicatiemedewerkers, diversiteitsmedewerkers… Er kunnen 2 personen per lokaal bestuur deelnemen.

Hoe deelnemen? Motiveer waarom uw lokaal bestuur geslecteerd moet worden voor dit project door u kandidaat te stellen via het online inschrijvingsformulier. De deadline om in te dienen is 7 april 2023. Er zullen 7 lokale besturen geselecteerd worden die gemotiveerd aan de slag willen met dit thema.

Deel dit nieuwtje