Terug naar overzicht

ERASMUS+: Europese subsidiekansen voor kleine én grote steden & gemeenten

Heeft u een projectidee rond sport, jeugd of onderwijs en wilt u dit koppelen aan inclusie, duurzaamheid of digitalisering? Dan biedt het ERASMUS+ programma vele toegankelijke mogelijkheden voor lokale besturen. Met dit artikel gidsen we u door de nieuwe oproep zodat u snel van start kan met het aanvragen van uw subsidies en de ontwikkeling van uw projecten.

Dit artikel is tevens toegevoegd aan onze gratis whitepaper 'Het rijke subsidielandschap in al zijn facetten'. Download de whitepaper inclusief artikels over lokale, federale, private en nu ook Europese subsidies.

Hoe leest u dit artikel?

Hieronder volgt een korte beschrijving van het programma. Daarna bespreken we in meer detail de verschillende manier van indienen en de context van de nationale agentschappen. Vervolgens volgt een bespreken van de jeugd en onderwijs projectoproepen en sluiten we af met de sportprojecten. We vatten het allemaal samen in gemakkelijke en overzichtelijke tabellen.

Tenslotte moedigen we u aan om ook direct contact te leggen met de nationale contactpunten voor meer informatie, nieuwsbrieven, infosessies of ondersteuning:

Wat is ERASMUS+?

ERASMUS+ kennen we allen van ‘op ERASMUS gaan’, maar het is zo ontzettend veel meer dan dat. ERASMUS+ is een divers programma gericht op:

 • Jeugd en jeugdwerking: dit is zowel gericht op jongeren als op jeugdwerkers. Leeftijd is dus voor veel acties geen beperking;
 • Sport en beweging: dit vertrekt vanuit sportclubs, maar ook vanuit andere organisaties betrokken bij sport, zoals lokale besturen;
 • Onderwijs en opleiding: dit betreft zowel levenslang leren, informeel leren als formeel leren, zoals het volwassenenonderwijs, basis, secundair en hoger onderwijs.

Daarnaast heeft de Europese Commissie de thema’s inclusie, duurzaamheid en digitalisering geïdentificeerd als dé centrale thema’s voor de komende programmeerperiode en deze gekoppeld aan de verschillende Europese subsidielijnen. Ook in het ERASMUS+ programma komen deze thema’s terug en wordt u dus aangemoedigd om projecten uit te werken die gericht zijn op inclusie, duurzaamheid en digitalisering.

ERASMUS+: een toegankelijk programma

ERASMUS+ werkt op diverse vlakken op toegankelijkheid. Dit door bv. laagdrempelige acties als ‘kleinschalige partnerschappen’ met minder administratie, maar ook door de rol van de nationale agentschappen als laagdrempelig aanspreekpunt voor informatie en het indienen van aanvragen.

Deze nationale agentschappen beheren namens de Europese Commissie de fondsen op lokaal, of soms regionaal niveau. Voor Vlaanderen zijn dit voor jeugd Jint en voor Onderwijs en Opleiding EPOS.

Deze agentschappen zijn vlot bereikbaar, gesprekken voert u gewoon in het Nederlands én zij begeleiden uw projectidee naar de juiste fondsen. Afhankelijk van de actie heeft u ook veel kans dat u het project nadien bij hen kan indienen. Dit noemen we indirect indienen, omdat u ze indient bij een nationaal agentschap en niet direct bij de Europese Commissie.

In het nieuwe ERASMUS+ programma zitten een aantal nieuwigheden die mooi aansluiten bij de noden van een lokaal bestuur. Zo is er meer ruimte voor kleine (lokale) participatieprojecten met jeugd of kleinschalige partnerschappen (1 internationale partner is voldoende).

Hieronder schetsen we kort de verschillende onderdelen van de recente oproep van ERASMUS+ die relevant kunnen zijn voor een lokaal bestuur. Deze hebben dus betrekking op jeugd, of onderwijs, of sport en dienen rekening te houden met de drie transversale thema’s duurzaamheid, inclusie en digitalisering.

Indirect in te dienen projecten voor jeugd, onderwijs en opleiding

Zoals gezegd maken we een onderscheid tussen indirect en direct in te dienen projecten. Indirect in te dienen projecten zijn projecten die u indient bij het nationaal agentschap, dat u tevens ondersteunt in uw aanvraag.

 • Participatieprojecten: groepjes jongeren, vanuit een organisatie of een losse informele groep, werken samen aan een participatief (inter)nationaal project. Deze actie ondersteunt het gebruik van alternatieve, innovatieve, slimme en digitale vormen van jongerenparticipatie, met inbegrip van de uitbreiding van jongerenparticipatie naar uiteenlopende sectoren (gezondheidsdiensten, sportvoorzieningen, …);
 • Kleinschalige partnerschappen: projecten tussen organisaties over inclusie, duurzaamheid of digitalisering. Hierbij wordt gewerkt met een vast subsidiebedrag en twee partnerlanden om de drempel tot deelname zo klein mogelijk te maken;
 • Samenwerkingspartnerschappen: grotere projecten tussen minstens 3 landen over inclusie, duurzaamheid of digitalisering van minimum 1 jaar.

De oproepen vindt u terug in de Subsidiemanager, maar we vatten de belangrijkste zaken voor u samen*:

Daarnaast is ook de ‘individuele mobiliteit’ zeker het bekijken waard. Dit gaat over uitwisseling van groepen of individuen. Denk hierbij aan:

 • Jobshadowing in het buitenland in een van de sectoren;
 • Een groepsuitwisseling met jongeren.

Deadlines voor het indienen voor deze projecten zijn 11 mei 2021 (jeugd, Onderwijs en Opleiding) en 5 oktober 2021 (jeugd).

Rechtstreeks bij Europees agentschap in te dienen projecten voor jeugd (= direct indienen)

Naast de indirect in te dienen projecten voor jeugd zijn er ook enkele acties die direct ingediend moeten worden, dus rechtstreeks bij het Europese agentschap. We lijsten ze hieronder op en geven een aantal mogelijke invullingen ter verduidelijking.

 • ‘Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken’
  • Innovatie: de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en methoden, niet-formele leermethoden, nieuwe vormen van praktijkgerichte opleidingsprogramma's of nieuwe vormen van jeugdwerk;
  • Kennisdeling: de organisatie van evenementen/seminars/workshops/uitwisseling van goede praktijken voor samenwerking, netwerkvorming bewustmaking en peer-learning;
  • Uitwisseling: de organisatie van mobiliteitsactiviteiten voor jongeren en/of jongerenwerkers met het oog op het testen van instrumenten en methoden die door het partnerschap zijn ontwikkeld.
 • ‘Europese Jongeren samen’:
  • Activiteiten ter vergemakkelijking van de toegang tot en de participatie van jongeren in beleidsactiviteiten van de EU die plaatsvinden op alle niveaus van een samenleving (lokaal, regionaal, nationaal, Europees);
  • Bewustmakings-, voorlichtings-, verspreidings- en promotieactiviteiten (seminars, workshops, campagnes, vergaderingen, openbare debatten, raadplegingen, enz.) over de beleidsprioriteiten van de EU op het gebied van jeugdzaken;
  • De ontwikkeling ondersteunen van gebruiksvriendelijke, gestandaardiseerde methoden, instrumenten en innovatieve samenwerkingsmethoden voor de jeugdsector van de NGO's, waarmee de waarde wordt aangetoond van jongerenparticipatie in de civiele samenleving.

De samenvatting vindt u in deze tabel*:

Overzicht van sportprojecten

Binnen ERASMUS+ is er ook een luik sport. Dit is op dit moment nog volledig direct georganiseerd. Indienen van aanvragen gebeurt dus rechtstreeks bij Europa, maar vanaf 2023 zitten hier veranderingen aan te komen.

Voor sport zijn er volgende mogelijkheden voor lokale besturen*:

Ter afsluiting

Zo, nu bent u helemaal mee met het ERASMUS+ programma. Alle informatie vindt u ook terug in de fiches van de diverse oproepen in Subsidiemanager. Mocht u ondersteuning wensen, begeleidt IDEA  Consult uw subsidietraject of organiseren we op maat van uw organisatie een workshop over dit of andere Europese programma’s. Meer informatie vindt u op de website van IDEA Consult. Daarnaast voorziet IDEA Consult in samenwerking met Vanden Broele Uitgeverij voor klanten van Subsidiemanager een contactmoment tijdens het sportwebinar van 27 april 2021 waar u uw sport ideeën kan pitchen.

 

*Bron: IDEA Consult op basis van ERASMUS+ Programma 2021-2027

Wilt u dit artikel bewaren?

Dit artikel werd toegevoegd aan onze gratis whitepaper 'Het rijke subsidielandschap in al zijn facetten'. Hierin zitten artikels vervat over lokale, federale, private en nu ook Europese subsidies.
Ik download de gratis whitepaper

Deel dit nieuwtje