Terug naar overzicht

Erfgoedpremie via oproep (2022)

Wil u een beschermd pand of een beschermde site restaureren? Wil u een herbestemmingsproject realiseren binnen een beschermd pand? Dan kan u overwegen om deel te nemen aan één van de onderstaande erfgoedoproepen.

Voor het jaar 2021 zijn er 7 thema’s en dus 7 oproepen. Iedere oproep legt een ander inhoudelijk accent. Voor elke oproep is er een welbepaalde doelgroep, beschikbaar budget, set van deelnemingsvoorwaarden en beoordelingscriteria en een specifieke jurysamenstelling bepaald. Klik hieronder door op de linken om de bepalingen en voorwaarden per oproep te kennen. 

Voor de relance thema’s wordt de doorlooptijd eenmalig verkort om in deze bijzondere tijden nog korter op de bal te spelen, nieuwe investeringen mogelijk te maken en zo zuurstof te geven aan de erfgoedsector. Daarom kunnen preselectiedossiers voor relance oproepen uitzonderlijk ingediend worden tot uiterlijk 1 november 2021. Een versnelde versie van de procedure zorgt dat de vastlegging van de premie nog in 2022 kan gebeuren.

Normale oproepen:

Relance oproepen:

De procedure kent een vast verloop met vastgelegde termijnen. Lees meer over de procedurestappen op deze pagina. Of bekijk hoe de procedure in elkaar zit aan de hand van een kort filmpje. 

Deel dit nieuwtje