Terug naar overzicht

European Solidarity Corps

Jongeren en projecten voor jongeren zijn aan zet bij de Europese programma’s. Na het Erasmus+ programma, gaat nu ook het European Solidarity Corps van start met de eerste oproepen. Doordat de meeste acties ingediend worden bij nationale agentschappen (voor België Jint.be) zijn deze laagdrempelig.

Maar zijn ze ook interessant voor lokale besturen? Wij denken dat ze het bekijken waard zijn. Via solidariteitsprojecten kan u als organisatie groepen van jongeren ondersteunen bij lokale acties m.b.t. klimaat, inclusie, Via individueel vrijwilligerswerk en vrijwilligersteams kan u activiteiten met jongeren uit bv. uw zustergemeente opstarten (denk hierbij aan onderhoud natuurgebieden, een jeugdhuis samen renoveren,…).  

Klanten van Subsidiemanager vinden de fiches online.

Deel dit nieuwtje