Terug naar overzicht

Expeditie Miriam: de empowerment van alleenstaande moeders

Op Internationale Vrouwendag (8 maart) stelden Stad Gent en Groep INTRO het ESF-project ‘Expeditie Miriam’ voor aan pers en publiek. Dit project kadert binnen de ESF-oproep ‘Outreach & Activering’ en focust op welzijn en werk voor alleenstaande (huis)moeders in moeilijke omstandigheden.

De ESF-oproep ‘Outreach & Activering’ richt zich op projecten die niet-beroepsactieve personen begeleiden naar werkbaar werk. Deze projecten dragen bij aan het algemeen verbeteren van de dienstverlening en de toegankelijkheid ervan. Op deze manier trachten projecten een antwoord te bieden op de uitdagingen van de arbeidsmarktkrapte. De Miriam-methodiek speelt hierop in.

In de Miriam-methodiek vormen gender en empowerment de denkkaders. Nog al te vaak worden vrouwen gelinkt aan hun rol als moeder en mannen als kostwinner. In dat traditionele patroon worden vrouwen nog steeds minder gewaardeerd voor hun rol in de publieke ruimte. Dat zorgt voor machtsongelijkheid en voor ongelijke kansen. Via de methode van empowerment worden de alleenstaande moeders versterkt om die ongelijkheid aan te vechten en te verwerpen. Dit begeleidingstraject richt zich tot alleenstaande moeders die in een sociaal isolement zijn verzeild. Een case manager begeleidt deze moeders zowel individueel als collectief begeleid met een focus op werk en welzijn. Via een holistische benadering volgt een coach een jaar lang een groep van 12 tot 15 moeders op in alle levensdomeinen en in het proces naar empowerment.

In verschillende steden zijn reeds initiatieven aan de slag gegaan met deze methodiek, waaronder ‘Expeditie Miriam’ in Gent. Alleenstaande moeders die in het project stappen, krijgen een jaar lang individuele begeleiding en komen ook wekelijks samen. Case managers begeleiden de alleenstaande moeders in precaire omstandigheden via intensieve coaching. Nieuw is dat ze ook na het traject nog drie maanden lang van nabij worden opgevolgd. Op dit moment zijn 14 moeders halverwege hun traject.

Gent slaagde er zo de afgelopen jaren in om het sociaal isolement van een aantal alleenstaande vrouwen met kinderen te doorbreken, hen te empoweren en zelfredzamer te maken, en hen ook stappen te laten zetten richting werk. Uit onderzoek door de Karel de Grote Hogeschool blijkt dat alleenstaande moeders die het Miriam-traject doorlopen nadien vaker een opleiding volgen, vaker solliciteren, beter hun huishoudgeld beheren en zich meer sociaal verbonden voelen.

Akua, een van de vrouwen die deel uitmaakt van het project ‘Expeditie Miriam’: “het feit dat ik hier nu sta, heb ik te danken aan de groep. De groep vrouwen die hier komt, komt hier om te leren, om onszelf te leren kennen en te empoweren. Bij de persoonlijke coaches kan ik mijn hart luchten, ze helpen me met concrete problemen zoals problemen oplossen met mijn kinderen. Ze geven advies, gaan mee naar school om te spreken met leerkrachten en andere partners… Ik heb meer zelfvertrouwen en hoop om ooit mijn rijbewijs te behalen, een opleiding te volgen, te kunnen werken en comfortabel te kunnen leven."

 

Wil je zelf met de Miriam-methodiek aan de slag? De POD Maatschappelijke Integratie wenst de Miriam-methodiek verder uit te breiden over andere steden, en biedt hiervoor een subsidie aan.

Deel dit nieuwtje