Terug naar overzicht

EXTRA KA2 CALL

Ondersteuning voor projecten op het kruispunt Jeugd en Kunst & Cultuur

Gebruik Erasmus+-subsidies om de COVID-19 situatie mee het hoofd te bieden! Deze eenmalige extra call zet in op creativiteit als antwoord op de crisis en biedt kansen voor projecten die zich bevinden op het kruispunt Jeugd en Kunst & Cultuur.

Het doel?

  • Organisaties uit de creatieve en culturele sector te betrekken. Zij kunnen mee het Europese bewustzijn stimuleren en zorgen voor lokale innovaties, zowel voor de huidige als toekomstige generaties.
  • De ontwikkeling van vaardigheden en competenties die creativiteit versterken te verbeteren. Focus op het stimuleren van de kwaliteit, innovatie en erkenning van jeugdwerk om het creatieve potentieel van de jeugd ondersteunen en zo bij te dragen tot het herstelvermogen van de culturele en creatieve sectoren. 

Deze projecten versterken de sectoroverstijgende samenwerking, waarbij de nadruk ligt op creativiteit, Europees burgerschap en cultureel bewustzijn van alle burgers, en in dit geval jongeren.

De prioriteit ligt enerzijds op het versterken van die vaardigheden en competenties, maar anderzijds ook op acties die bijdragen aan het scheppen van banen, duurzame ontwikkeling en sociale inclusie via kunst, door een innovatieve aanpak van de participatieve en interculturele dialoog te stimuleren tussen de jeugdsector en de creatieve/culturele sector.

Projecten moeten van start gaan tussen 1 maart 2021 en 30 juni 2021. Ze omvatten een duurtijd vanaf 6 tot 24 maanden.

Je kan maximaal 300 000 EUR aanvragen voor een project van 24 maanden.

Deadline: 29 oktober 2020.

Deel dit nieuwtje