Terug naar overzicht

Extra periodes voor subsidie noodopvang schoolkinderen

Tijdens de week van 29 maart tot en met 2 april werden de scholen gesloten. Voor basisschoolkinderen waarvoor de ouders zelf geen opvang konden regelen, organiseerden de scholen en de buitenschoolse kinderopvang in principe noodopvang.

Lokale besturen die tijdens deze week een regierol opnamen en zelf noodopvang organiseerden, kunnen hiervoor een subsidie aanvragen via het Loket voor Lokale Besturen (module 'Subsidiebeheer').

De volgende periodes zijn beschikbaar in dit loket:

  • Herfstvakantie (9 november 2020 - 13 november 2020)
  • Winter 2020 (16 november 2020 - 18 december 2020)
  • Kerstvakantie (21 december 2020 - 3 januari 2021)
  • Winter 2021 (4 januari 2021 - 26 maart 2021)
  • Week voorafgaand aan de paasvakantie (29 maart 2021 - 2 april 2021)
  • Paasvakantie (5 april 2021 - 16 april 2021)
  • Lente 2021 (19 april 2021 - 30 juni 2021)

De subsidie voor alle periodes van noodopvang moet ten laatste op 31 juli 2021 worden aangevraagd. De integrale uitbetaling gebeurt uiterlijk op 30 november 2021. In de mate van het mogelijke vraagt de Vlaamse Regering om zo snel mogelijk de aanvraag in te dienen en niet te wachten tot de uiterste datum.

Deel dit nieuwtje