Terug naar overzicht

Fietssnelwegen krijgen een extra boost

Nog nooit werd er zoveel geïnvesteerd in fietsinfrastructuur in Vlaanderen. Deze legislatuur wordt er 1 miljard euro geïnvesteerd in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Het Plan Kopenhagen voorziet 150 miljoen euro voor fietsinvesteringen via de lokale besturen. Vandaag werd bekend gemaakt dat 45 miljoen euro van het Plan Kopenhagen gebruikt zal worden om fietssnelwegen aan te leggen, de provinciebesturen leggen er nog eens 45 miljoen bovenop. Dat is 90 miljoen euro voor de verdere uitbouw van extra fietssnelwegen in Vlaanderen. Broodnodige investeringen als u weet dat de VAB vorige jaar een stijging van het fietsgebruik registreerde van maar liefst 77%. Die keuze voor de fiets wordt op deze manier verder aangemoedigd. Fietssnelwegen vormen de ruggengraat van het functionele fietsnetwerk en spelen een belangrijke rol in het verhogen van het aantal fietsverplaatsingen, vooral over langere afstand.

Het Plan Kopenhagen maakt deel uit van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht. Hiermee werd er 150 miljoen euro vrijgemaakt voor lokale besturen die nieuwe fietspaden willen aanleggen langs gemeentewegen. Voor elke twee euro die een lokaal bestuur investeert legt de Vlaamse regering er één euro bovenop. De deadline om projecten in te dienen loopt tot 15 oktober 2022.

Er hebben al 127 lokale besturen projecten ingediend, in totaal al goed voor 141 miljoen euro waarvan 47 miljoen euro Vlaamse investeringsmiddelen. Daarnaast heb ik samen met collega-minister Lydia Peeters beslist om 45 miljoen euro van het Plan Kopenhagen in te zetten voor de uitbouw van extra fietssnelwegen. 9 miljoen euro per provincie en de provincies leggen er nog eens hetzelfde bedrag bovenop. Met het Plan Kopenhagen willen we meer dan 1.000 kilometer nieuwe fietspaden aanleggen of bestaande fietspaden heropwaarderen. Meer en meer mensen nemen de fiets. Om zich te ontspannen, maar ook om naar het werk te gaan. Het zou alleen maar goed zijn als dat aantal nog toeneemt. We zetten hier als Vlaamse regering dan ook sterk op in.
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers

 

Elke provincie heeft recht op 9 miljoen euro en moet tegen 15 november 2022 melden voor welke projecten en voor welk bedrag ze wensen in te tekenen. Het kan daarbij gaan om de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur, maar ook structureel onderhoud of ingrijpende verbeteringen in de bestaande infrastructuur.

Deze legislatuur trok ik de totale fietsinvesteringen fors omhoog naar een jaarlijks bedrag van meer dan 300 miljoen euro. Een groot deel van die middelen gaat naar fietssnelwegen. Zo investeerde ik tussen 2019 en 2022 maar liefst 220 miljoen euro in fietsostrades. We doen dus al veel om de fietssnelwegen fors uit te breiden maar geven nu dus nog een extra boost van 45 miljoen euro via het Kopenhagenplan. Willen we meer mensen op de fiets, dan moeten wij als overheid ervoor zorgen dat het veilig en comfortabel kan en daar staan investeringen tegenover. Het werk is nog niet af, maar we werken komende jaren hard verder op het uitgestippelde (fiets)pad met alle beleidsniveaus. Met een gedeelde fietsambitie kunnen we versneld zorgen voor meer en betere fietspaden en fietssnelwegen.
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters

Deel dit nieuwtje