Terug naar overzicht

Financiële compensatie voor noodopvang van basisschoolkinderen

Het overlegcomité besliste gisteren om volgende week de lagere en secundaire scholen te sluiten. Aansluitend met de paasvakantie zorgt dit onvermijdelijk voor extra vraag naar kinderopvang. Tijdens de week van 29 maart tot en met 2 april vallen we terug op de bestaande regeling waarbij scholen en lokale besturen, in samenwerking met vele partners, steeds oplossingen hebben gevonden voor opvangnoden.

Onze steden en gemeenten hebben het afgelopen jaar bewezen snel te kunnen schakelen. Ze staan er wanneer het nodig is. Vanuit Vlaanderen ondersteunen we de lokale besturen met richtlijnen en zorgen we voor een financiële compensatie van 30 euro per dag per kind.
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers
De buitenschoolse opvang met subsidie of attest van toezicht van Opgroeien (voorheen Kind en Gezin) blijft in principe open, maar met beperkte capaciteit omwille van de striktere veiligheidsvoorschriften. Daarom is het belangrijk dat de plaatsen die beschikbaar zijn, met de bijkomende hulp van de lokale besturen, voornamelijk naar ouders gaan die werken in cruciale beroepen en essentiële diensten, zoals de zorg, politie of kinderopvang en aan kwetsbare gezinnen.
Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke

 

Het Agentschap Opgroeien zal de organisatoren van buitenschoolse opvang vandaag nog informeren met de richtlijnen die van toepassing zijn.

Deel dit nieuwtje