Terug naar overzicht

Financiële steun voor coaching aan woonzorgcentra die het Tubbe-model willen implementeren

De woonzorgcentra staan voor een onvermijdelijke uitdaging: ze moeten hun bewoners de nodige zorg bieden, rekening houdend met hun individuele noden en wensen, in een kader dat zowel aangenaam is voor het personeel als voor de bewoners. En natuurlijk tegen een betaalbare prijs. Deze uitdaging voor woonzorgcentra was al lang actueel maar staat sinds de coronatijd vooraan op de maatschappelijke agenda.

De Koning Boudewijnstichting vond inspiratie in een organisatie- en managementmodel dat wordt toegepast in een aantal woonzorgcentra in Zweden. Sinds 2017 hebben zes woonzorgcentra in België een proefproject opgestart om het Tubbe-model uit te proberen binnen hun instelling. Het experiment is positief geëvalueerd voor de bewoners, het personeel, de vrijwilligers en de directie. Ouderen ervaren een grotere tevredenheid, meer inspraak en een hechtere band. Dit positieve gevoel wordt ook onderschreven door een groot deel van het personeel. Sinds 2020 zijn een zeventigtal woonzorgcentra in België aan de slag met Tubbe.

De Koning Boudewijnstichting wil deze aanpak verder uitbouwen. Het Tubbe-model is echter geen sleutel-op-de-deurmodel. Elk woonzorgcentrum moet zelf bepalen hoe het best toegepast wordt in nauwe samenwerking met het personeel, de directie en uiteraard de bewoners en hun families. Het is een proces dat niet wordt geïmproviseerd, er zijn beslissingen te nemen over de te volgen aanpak en keerpunten moeten worden besproken.

Inschrijven voor deze oproep kan enkel wanneer de organisatie in kwestie beschikt over:

  • De betrokkenheid van de directie en het beheersorgaan;
  • De motivatie om een proces te volgen op lange termijn;
  • De wil om zich vragen te stellen over de organisatie;
  • De capaciteit van de directie en het team om diepgaande veranderingen door te voeren;
  • De cultuur van het woonzorgcentrum die co-constructie mogelijk maakt;
  • Eerdere stappen die getuigen van waarden die aansluiten bij de Tubbe-benadering.

Dankzij Belfius zal een financiële steun worden verleend van 5.000,00 euro voor coaching gespreid over twee jaar.

Dit project loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Meer info over deze subsidie?

Klik hier!

Deel dit nieuwtje