Terug naar overzicht

Fonds ter bestrijding van uithuiszetting: budget voor 6.000 dossiers, maar amper 213 aanvragen

Het Fonds ter bestrijding van uithuiszetting geeft een tegemoetkoming aan het OCMW dat een huurder met huurachterstal begeleidt. Helaas blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Maxim Veys heeft opgevraagd dat er weinig gebruik gemaakt wordt van dit Fonds. Hoewel het Fonds dus budget heeft om jaarlijks zesduizend begeleidingsovereenkomsten aan te gaan, heeft het vorig jaar maar 213 aanvragen behandeld. Voor de eerste vijf maanden van dit jaar zit het Fonds aan 101 aanvragen. Wie wil gebruik maken van dit Fonds kan nog steeds een aanvraag indienen.

Hoe gaat dit in zijn werk?

1. OCMW neemt kennis van de huurachterstal.

2. OCMW beslist autonoom om de huurder specifiek te begeleiden bij de afbetaling van zijn huurachterstal, en hiervoor al dan niet een beroep te doen op het Fonds.

3. OCMW, huurder en verhuurder sluiten een begeleidingsovereenkomst. Deze begeleidingsovereenkomst wordt opgemaakt via een portaal waartoe de OCMW's toegang hebben. De ondertekende begeleidingsovereenkomsten worden ook via dit portaal overgemaakt aan het Fonds.

Deze begeleidingsovereenkomst bevat:

 • De identificatiegegevens van de huurder, verhuurder en het OCMW.
 • Vaststelling van de huurachterstal: de huurachterstal bedraagt minstens 2x de huurprijs en maximaal 6x de huurprijs.
 • Afbetalingsregeling:
  • OCMW betaalt binnen 5 werkdagen na ondertekening 50% van de huurachterstal aan de verhuurder met een maximum van 1.316 euro (vanaf 01/01/2022). Voor het saldo wordt een afbetalingsregeling opgenomen.
  • De huurder aanvaardt de begeleiding door het OCMW.
  • De verhuurder verbindt er zich toe geen vordering tot uithuiszetting in te stellen zolang het afbetalingsplan wordt nageleefd en er geen nieuwe huurachterstal ontstaat. Als de huurder het afbetalingsplan niet naleeft of er ontstaat nieuwe huurachterstal dan meldt de verhuurder dit aan het OCMW. De verhuurder geeft het OCMW minstens 2 weken tijd om een gepaste oplossing te vinden, alvorens een vordering in te stellen bij de vrederechter.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming van het Fonds aan het OCMW?

1. Na indiening van de begeleidingsovereenkomst bij het Fonds ontvangt het OCMW:

 • ​​Forfaitair bedrag: 211 euro (vanaf 01/01/2022);
 • 25% huurachterstal met een maximum van 658 euro (vanaf 01/01/2022).

2. Bij het bereiken van een stabiele woonsituatie ontvangt het OCMW 35% huurachterstal met een maximum van 921 euro (vanaf 01/01/2022).

 

Meer informatie vindt u op de website van Wonen-Vlaanderen of in de Subsidiemanager app.

 

Bron: De Morgen & Wonen-Vlaanderen

Deel dit nieuwtje