Terug naar overzicht

Gemeente zonder Gemeentehuis: een stand van zaken

Intussen zijn de deadlines van de eerste drie oproepen verstreken en hebben de Vlaamse gemeenten de kans gehad om een dossier in te dienen binnen één van de drie oproeplijnen:

 • innovatieve concepten;
 • thematische projecten;
 • transformatie projecten.

Hoewel we reikhalzend uitkijken naar de goedgekeurde projecten van de laatste twee oproepen is het met het oog op de volgende deadlines interessant om een eerste balans op te maken en een aantal dingen op een rijtje te zetten.

De timing en de inhoud van de oproepen zijn veranderd

We hebben er eerder al over bericht, maar u heeft een extra maand voor het indienen van de innovatieve concepten (oproep 4) en een extra drie (!) maanden voor de grootschalige transformatieprojecten (oproep 6).

Daarnaast kunt u ‘werkplek van de toekomst’ projecten ook indienen binnen de laatste thematische oproep (oproep 7). We zetten alle komende oproepen in onderstaande tabel nog eens op een rij:

Oproep

Type oproep

Thema’s

Deadline

Oproep 4

Conceptstudie

 •   de innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen;
 •   de werkplek van de toekomst;
 •   digitale democratie.

25/03/2022

Oproep 5

Thematische projecten

 •   de innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen;
 •   de digitale democratie.

27/05/2022

Oproep 6

Transformatieprojecten

 •   de innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen;
 •   de werkplek van de toekomst.

9/09/2022

Oproep 7

Transformatieprojecten

 •   de innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen.
 •   de werkplek van de toekomst.

30/09/2022

Bron: IDEA Consult op basis van informatie van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Aantal conclusies voor toekomstige projectvoorstellen

In ons laatste webinar benadrukten we al het belang van goede projectvoorstellen en gaven we een aantal tips om succesvol subsidies aan te vragen. U vindt een samenvatting in dit artikel. Ook ‘Gemeente zonder Gemeentehuis’ zelf heeft specifiek voor deze subsidielijn een aantal aandachtspunten geformuleerd die het bekijken waard zijn. Op basis van deze inzichten en veel gesprekken die we hebben gevoerd met indieners belichten we nog eens kort het volgende:

 • Vertrek van goede projectvoorstellen: Er is een enorm potentieel aan digitaliseringsprojecten binnen de Vlaamse gemeenten, maar uit de keuze van de jury blijkt vooral dat enkel weldoordachte projectvoorstellen een kans van slagen hebben. Het is dus belangrijk dat uw projectvoorstel op alle criteria goed scoort! Daarnaast valt op dat veel van de goedgekeurde projecten bestaan uit digitalisering van zeer specifieke en concrete processen.
 • Vergeet het eindgebruikersperspectief niet: Volgens de jury hebben sterke projectvoorstellen niet enkel oog voor de verscheidenheid van de doelgroepen die gebruik maken van de gedigitaliseerde dienstverlening, maar worden deze doelgroepen ook geactiveerd om te participeren tijdens de projectontwikkeling -en uitvoering. Het is dus belangrijk dat u hier binnen uw ‘werkplek van de toekomst’ projecten ook oog voor hebt, omdat deze type projecten sneller de focus leggen op werknemers in plaats van de eindgebruikers. Het is dan ook niet verwonderlijk dat slechts één van de goedgekeurde innovatieve concepten een ‘werkplek van de toekomst project' is.
 • Ontwikkel sterke partnerschappen: Uit de selectie van de goedgekeurde projectvoorstellen blijkt dat het criterium van maatschappelijke impact, onder andere gemeten naar inwoneraantal, een belangrijk criterium is voor de jury. De gemiddelde partnerschappen bestaan uit 6 of 7 lokale besturen, waarbij het meest uitgebreide samenwerkingsverband bestaat uit 16 besturen samen. Ook kennen de partnerschappen van bijna alle goedgekeurde projectvoorstellen in ieder geval één centrumstad, of provinciale stad. Dit is niet enkel vanwege de hoeveelheid inwoners, maar ook omdat het project zo meer kans van slagen heeft. Een grotere gemeente kan vaak meer expertise, menskracht en financiële middelen ter beschikking stellen.

Deel dit nieuwtje