Terug naar overzicht

Gemeente zonder Gemeentehuis: oproep 5 opent op 21 maart 2022

Thematische projecten

De focus ligt op

  • de innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen
  • digitale democratie

Omvang

Het gaat om thematische projecten waarbij u een thematische dienstverlening wil vernieuwen, een nieuwe manier van e-participatie wil invoeren of een afgebakende cluster van processen wil digitaliseren. U hebt een duidelijke visie hoe u dit wil aanpakken en u bent klaar om hiervoor een blauwdruk aan te leveren.

Timing

  • De oproep zal actief zijn van 21 maart 2022 tot en met 27 mei 2022.
  • De beoordelingsperiode vindt plaats tussen 30 mei 2022 en 24 juni 2022. Daarna worden de aanvragen aan de Vlaamse regering voorgelegd. De volledige procedure vanaf indiening van de aanvraag tot de officiële toekenning van de subsidie kan 3 maanden in beslag nemen. 
  • Een project start binnen een termijn van maximaal twee maanden na de ontvangst van de eerste schijf van de toegekende subsidie.
  • De termijn voor de realisatie bedraagt maximum 3 jaar na selectie van het project.

Subsidie

Maximaal 500.000 euro per project. Meer info over de financiële ondersteuning.

Meer informatie vindt u ook in de app van Subsidiemanager of op de website van Gemeente zonder gemeentehuis.

Deel dit nieuwtje