Terug naar overzicht

Gemeente zonder Gemeentehuis: oproep 6 opent op 20 juni 2022

Samenwerking als voorwaarde: Zonder formele samenwerking met minstens 1 ander lokaal bestuur kan een dossier geen positief advies krijgen

De focus ligt op

  • de innovatieve dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen
  • de werkplek van de toekomst.

Omvang

U wil grootschalige veranderingen doorvoeren aan een omvattend aantal processen. U hebt een duidelijke visie hoe u dit wil aanpakken en u bent klaar om hiervoor een blauwdruk aan te leveren.

Timing

  • De oproep zal actief zijn van 20 juni 2022 tot en met 9 september 2022.
  • De beoordelingsperiode vindt plaats tussen 12 september 2022 en 12 oktober 2022. Daarna worden de aanvragen aan de Vlaamse regering voorgelegd. De volledige procedure vanaf indiening van de aanvraag tot de officiële toekenning van de subsidie kan 3 maanden in beslag nemen. 
  • Bij subsidiedossiers voor grootschalige transformaties moet de initiatiefnemer zijn aanvraag mondeling toelichten aan de jury (30 minuten voor toelichting, gevolgd door 15 minuten voor vraagstelling) op 14, 15 of 16 september 2022.
  • Een project start binnen een termijn van maximaal twee maanden na de ontvangst van de eerste schijf van de toegekende subsidie.
  • Het gaat om een meerjarig project dat u kan afronden tegen uiterlijk 31 december 2025.

Subsidie

Maximaal 2 miljoen euro per project. Meer info over de financiële ondersteuning.

Inspiratie

Hier vindt u de goedgekeurde projecten van oproep 3 (transformatieprojecten).

Meer informatie vindt u ook in de app van Subsidiemanager of op de website van Gemeente zonder Gemeentehuis.

Deel dit nieuwtje