Terug naar overzicht

Gerichte call: Circulaire voedselketen

De oproep richt zich op partnerschappen van lokale overheden, (sociale) ondernemingen, onderzoeksinstellingen, non-profit organisaties die een project willen uitwerken rond het thema circulaire voedselketen en dat aansluit bij het actieplan van de werkagenda circulaire voedselketen. Deze oproep wil eerder focussen op nieuwe ketensamenwerkingen, kringlopen sluiten buiten de reeds bestaande samenwerkingen, inzetten op minimale input voor een maximale output, … met het doel om bedrijfs-en sector overschrijdend te werken, alsook over de schakels heen binnen de productketens. 

De inhoudelijke focus van de call is de preventie van voedselverlies en hoogwaardige valorisatie van voedselreststromen, volgens de cascade van waardebehoud. De scope ligt op hoogwaardige valorisatie richting voeding, zodat de voedselkringloop gesloten kan worden. Dit geldt voor de gehele (agro-)voedingsketen inclusief de consumptiefase. Met hoogwaardig wordt bedoeld dat voedselverlies en voedselreststromen gevaloriseerd worden richting voedsel (direct en indirect via voeder). Deze oproep richt zich naar projecten in de praktijk; concrete, meetbare en zichtbare acties, die op het niveau van waardeketens en ecosystemen het verschil kunnen maken.   

De deadline voor indiening is maandag 14 november 2022 om 9u.

Vlaanderen Circulair (OVAM) subsidieert tot 80% van een project, met een maximum van 100.000 euro. Voor grotere projecten kan u een deelbegroting maken voor het stuk dat u wil laten subsidiëren.

Meer info op de website van Vlaanderen Circulair of in de Subsidiemanager app.

Deel dit nieuwtje