Terug naar overzicht

Grensoverschrijdende uitwisselingen: Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen call 1

Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, het Europese programma voor territoriale samenwerking, past binnen het streven om de grensoverschrijdende uitwisselingen tussen de regio's Hauts-de-France en Grand Est, Wallonië, West- en Oost-Vlaanderen te bevorderen.

Doelstellingen 

Reguliere projecten en koepelprojecten kunnen binnen deze oproep ingediend worden binnen prioriteit 1 t.e.m. 4 van het samenwerkingsprogramma. 

 • Beleidsdoelstelling 1: een slimmer Europa
  • SD 1: Het ontwikkelen en verbeteren van onderzoeks- en innovatiecapaciteiten en het invoeren van geavanceerde technologieën.
  • SD 3: Het versterken van de duurzame groei en het concurrentievermogen van de kmo's en het creëren van banen in kmo's onder meer door middel van productieve investeringen.
 • Beleidsdoelstelling 2: een groener Europa
  • SD 4: Het bevorderen van de aanpassing aan de klimaatverandering en rampenpreventie.
  • SD 5: Het bevorderen van de toegang tot water en het bevorderen van duurzaam waterbeheer.
  • SD 7: Het verbeteren van de bescherming en behoud van de natuur, de biodiversiteit en de groene infrastructuur ook in stedelijke gebieden, en het verminderen van alle vormen van vervuiling.
 • Beleidsdoelstelling 3: een meer verbonden Europa 
  • SD 2: Het ontwikkelen en versterken van duurzame, klimaatbestendige, intelligente en intermodale, nationale, regionale en lokale mobiliteit met inbegrip van verbeterde toegang tot TEN-V en grensoverschrijdende mobiliteit.
 • Beleidsdoelstelling 4: een meer sociaal Europa 
  • SD 1: Verbeteren van de effectiviteit en de inclusiviteit van arbeidsmarkten en de toegang tot kwaliteitsvolle tewerkstelling door de ontwikkeling van sociale infrastructuur en het promoten van sociale economie.
  • SD 5: Verzekeren van een gelijke toegang tot gezondheidszorg door de ontwikkeling van infrastructuur, inclusief primaire zorg, en het promoten van de transitie van een institutionele naar een op familie en gemeenschap gebaseerde zorg.
  • SD 6: Verbeteren van de rol van cultuur en duurzaam toerisme in economische ontwikkeling, sociale inclusie en en sociale innovatie.

Tijdslijn

Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen werkt met een 2-fase aanvraagprocedure

 • Stap 1 betreft het indienen van projectconcept tegen 15/02/2023 12u 's middags. De beslissing valt in juni 2023.
 • Stap 2 is de effectieve indiening van het project tegen 15/09/2023. De beslissing valt in december 2023.
 • De laatste administratieve controles gebeuren in februari 2024.
 • De finale beslissing gebeurt in maart 2023.
 • Het project start in april 2024.

Subsidiebedrag

Voor de volledige programmaperiode is 268 miljoen euro ter beschikking, dit wordt verdeeld onder verschillende oproepen. 

Wie kan indienen

Alle verenigingen, publieke of private organisaties met een wettelijke status komen in aanmerking, zoals:

 • overheidsinstellingen en parastatale instellingen;
 • (lokale en regionale) overheden;
 • academische en wetenschappelijke instellingen, waaronder competentiepolen en onderzoeksorganisaties;
 • bedrijfsondersteunende organisaties zoals kamers van koophandel, ontwikkelingsagentschappen, agentschappen voor technologieoverdracht, enz.;
 • opleidingsinstellingen;
 • maatschappelijk middenveldorganisaties (verenigingen, vzw’s);
 • ZKO’s-KMO’s;
 • enz.

Een partnerschap moet minstens 1 Belgische en 1 Franse partner uit het werkingsgebied bevatten. Aangeraden wordt om meerdere partners uit de 3 regio's (Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen) in het partnerschap op te nemen. 

Vragen?

Per land is er een territoriaal steunpunt aangeduid. Voor Vlaanderen is dit het Technisch team Interreg, provinciebestuur West-Vlaanderen, Dienst Economie en Europese & Internationale Samenwerking.

Contactgegevens:

 • +32-(0)50.40.34.19
 • interreg.nf@west-vlaanderen.be.

Deel dit nieuwtje