Terug naar overzicht

Grijp nog snel je kans op deze subsidies (december 2021)

De laatste maand van 2021 is ingezet. Opnieuw een erg uitdagend jaar, en al zeker voor zorg- en welzijnsorganisaties. Elk financieel duwtje in de rug is dan ook welkom. Daarom hebben we voor u een aantal voorbeelden opgesomd van subsidies die deze maand nog vervallen. Grijp snel je kans om nog jouw dossier in te dienen.

Financiële steun voor projecten die ouders van brussen ondersteunen (2021)

Deadline: 16/12/2021

Met dit nieuwe initiatief blijft de Stichting het onderwerp van brussen van kinderen met een beperking, dat weinig aandacht krijgt, op de agenda zetten. Na initiatieven ten behoeve van de brussen zelf te hebben gesteund, beoogt deze nieuwe oproep projecten die de ondersteuning van ouders stimuleren. De projectoproep zal projecten financieren die steun bieden aan ouders die zich machteloos voelen om te voorzien in de behoefte aan aandacht, tijd,... van hun kind met een beperking en om concrete oplossingen te vinden voor het leven van hun andere kinderen.

https://www.kbs-frb.be/nl/ondersteuning-van-ouders-van-brussen

Projectoproep Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes (2021): Kinderen onder 3 jaar uit kwetsbare gezinnen opvangen

Deadline: 27/12/2021

Met deze projectoproep wil het Fonds financiële steun bieden aan bestaande kinderopvanginitiatieven die acties willen versterken of opzetten om kansarme gezinnen uit te nodigen hun kinderen aan hen toe te vertrouwen, en om de voorwaarden te scheppen voor een duurzaam gebruik van de opvangvoorzieningen door deze gezinnen. 

https://www.kbs-frb.be/nl/kinderen-onder-3-jaar-uit-kwetsbare-gezinnen-opvangen-een-uitdaging-voor-de-opvang-van-jonge

Oproep sociaal ondernemen - oprichting van een sociale onderneming, ronde 4

Deadline: 31/12/2021

De opstartfase is een cruciale fase voor het verdere succes van een onderneming. Zo ook voor sociale ondernemingen. Enkel met een degelijk verdienmodel kan zij haar maatschappelijke doelstellingen realiseren. De oprichting van de nieuw sociale onderneming kan gaan om volledig nieuwe initiatieven binnen het domein van sociaal ondernemerschap of samenwerkingsverbanden tussen bestaande (sociale) ondernemingen die leiden tot de oprichting van een nieuwe, sociale onderneming. Alle organisatievormen zijn toegelaten, waaronder ook specifiek de coöperatieve vennootschap en de vzw. Met deze oproep voorziet het Departement Werk en Sociale Economie een financiële tussenkomst in de kosten verbonden aan de oprichting van een sociale onderneming.

https://www.socialeeconomie.be/alle-oproepen

Oproep sociaal ondernemen - innovatiesteun sociale ondernemingen, ronde 4

Deadline: 31/12/2021

Deze oproep richt zich op één van volgende innovatieprocessen binnen de sociale economie: 

  • Conceptualiseren en ontwikkelen van innovatieve activiteiten met als doelstelling om onaangesproken markten aan te spreken. Deze activiteiten kunnen betrekking hebben op zowel de dienstverlening, producten, businessmodellen als samenwerkingsmodellen;
  • Het innovatief optimaliseren van de bestaande bedrijfsprocessen met als doelstelling om toekomstgericht te ondernemen en optimaal en flexibel te kunnen reageren op toekomsttrends als sociale economie-onderneming. 

De beoogde actie(s) moet(en) het behoud van tewerkstelling en de verdere ontwikkeling van competenties voor doelgroepmedewerkers, en/of de creatie van nieuwe openingen voor werkzoekenden en kansengroepen (daarbij al dan niet gebruik makend van tewerkstellingsmaatregelen), en/of doorstroommogelijkheden naar de reguliere economie mee opnemen in de doelstelling. 

https://www.socialeeconomie.be/alle-oproepen

Werkbaarheidscheques (Oproep 526): financiële steun ter stimulering van werkbaar werk binnen uw organisatie

Met het lanceren van een werkbaarheidscheque willen de Vlaamse Regering en Vlaamse sociale partners organisaties uit de profit- en social profitsector ondersteunen en versterken om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Inzetten op werkbaar werk is immers een win-win voor werkgevers en werknemers. Werkenden blijven langer en met meer goesting aan de slag. Organisaties kunnen rekenen op gedreven, competente en dus meer productieve medewerkers. Werkbaar werk is dan ook belangrijk voor de verhoging van de werkzaamheidsgraad: ‘meer mensen aan de slag in gemiddeld langere loopbanen’.

https://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille-wat-en-voor-wie

 

Meer subsidies ontdekken? Klik dan door naar Subsidiemanager (enkel voor klanten)

Subsidiemanager

Deel dit nieuwtje