Terug naar overzicht

Hoe populair is Mooimakers bij Vlaamse lokale besturen?

Parlementaire vraag met betrekking tot zwerfvuilopruimacties door lokale besturen – Steun Mooimakers

Vlaams parlementslid Brecht Warnez stelde een parlementaire vraag aan Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir met betrekking tot het Mooimakers-initiatief.

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Een gemeente of stad kan ook werk maken van een propere omgeving. Mooimakers ondersteunt de lokale besturen om samen met inwoners, verenigingen en organisaties de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil. Eén van de mogelijkheden is de ondersteuning van Mooimakers bij opruimacties. Als de gemeente aan een aantal voorwaarden voldoet, kan die in aanmerking komen voor een forfaitaire tegemoetkoming van 500 euro per jaar. Daarnaast zijn er nog tal van andere ondersteuningsmogelijkheden vanuit Mooimakers.

  1. Hoeveel gemeenten vroegen deze tegemoetkoming aan de afgelopen 5 jaar? Graag een overzicht per jaar, per provincie en van de gemeenten die dit deden.

Antwoord minister Demir: Mooimakers beschikt over de cijfers van 2016 tot en met 2020. Het overzicht per provincie vindt u in bijgevoegde tabel. De cijfers van 2020 zijn nog niet volledig aangezien de financiële tegemoetkoming voor acties in 2020 aangevraagd kunnen worden tot 28 februari 2021.

  1. Hoeveel van de gemeenten die een aanvraag deden, kregen ook effectief de tegemoetkoming de afgelopen 5 jaar? Graag een overzicht per jaar, per provincie en per gemeente.

Antwoord minister Demir: Zo goed als alle aanvragen werden goedgekeurd. Het is eerder uitzonderlijk dat een aanvraag niet goedgekeurd wordt. Bij elke aanvraag moet een bewijs worden opgeladen van de opruimactie. Dat kan een foto zijn maar ook een artikel of brief waaruit blijkt dat de opruimactie werd georganiseerd. In slechts enkele gevallen was dit bewijs onvoldoende of werd er geen gevolg gegeven aan de vraag om een bewijs op te laden.

  1. Hoeveel opruimacties werden er georganiseerd door de gemeenten die deze tegemoetkoming kregen de afgelopen 5 jaar? Graag een overzicht per jaar, per provincie en per gemeente.

Antwoord minister Demir: De forfaitaire vergoeding kan éénmaal per jaar aangevraagd worden voor een door de gemeente georganiseerde actie. Er is echter geen registratieplicht bij Mooimakers voor alle andere opruimacties die daarnaast nog georganiseerd worden. Het is bijgevolg niet mogelijk om een overzicht te geven van alle opruimacties die door lokale besturen georganiseerd worden.

  1. Welk budget wordt voor deze actie uitgetrokken in de periode 2020-2024?

Antwoord minister Demir: Op basis van de aanvragen van de voorbije jaren wordt voor 2021 een bedrag van €75.000 begroot. Voor 2022 zal opnieuw een budget voorzien worden op basis van de aanvragen van 2021. De begroting is gekoppeld aan het Operationeel Plan Openbare Netheid dat jaarlijks opgemaakt wordt binnen de planperiode 2016-2022. Een horizon voor deze ondersteuningsactie zal pas bepaald kunnen worden na evaluatie van het Vlaamse zwerfvuilbeleid (Vlaanderen Mooi) in 2022.

  1. Op welke wijze communiceert de minister met de lokale besturen?

Antwoord minister Demir: De financiële tegemoetkoming voor opruimacties wordt bekend gemaakt via de verschillende communicatiekanalen van Mooimakers (website, nieuwsbrieven, coachingtrajecten, …).

  1. Hoe evalueert de minister deze actie?

Antwoord minister Demir: Er wordt gevraagd van de gemeenten, steden en afvalintercommunales om een bewijsstuk op te laden om aan te tonen dat de actie heeft plaatsgevonden. Verdere inhoudelijke evaluatie is binnen deze acties momenteel niet voorzien.

Deel dit nieuwtje