Terug naar overzicht

Hoeveel steun hebben lokale besturen ontvangen van de Koning Boudewijnstichting in 2020?

De Koning Boudewijnstichting blikt terug op 2020. Covid-19 bracht de hele samenleving – en dan vooral de meest kwetsbaren onder ons – aan het wankelen. Maar deze crisis wakkerde ook een golf van solidariteit aan waarbij de Stichting volop een maatschappelijke rol kon spelen.

Actief op veel domeinen

Ze hebben heel wat spelers op het terrein kunnen helpen met de dringendste behoeften en konden generositeit faciliteren van al diegenen die de meest getroffen sectoren wilden ondersteunen. Bij u in de buurt, elders in België, in Europa of in de rest van de wereld: met hun actie willen ze bijdragen aan een betere samenleving.

Naast de sectoren gezondheid en armoedebestrijding waren ze in 2020 actief op vele andere domeinen: cultuur en erfgoed; klimaat, milieu en biodiversiteit; onderwijs en talentontwikkeling, Europa, internationaal…

2020 in cijfers

  • 92 lokale besturen kregen steun voor een totaalbedrag van € 579.226;
  • 178 projectoproepen gedaan;
  • € 96.320.573 steun toegekend aan 685 individuen en 3.873 organisaties;
  • 208.467 giften gefaciliteerd voor projecten van derden;
  • 3.380 experten bijeengebracht in jury’s en onafhankelijke comités;
  • 1.030 actieve Fondsen van particulieren en bedrijven beheerd;
  • 58 publicaties uitgegeven.

Wist u dat…

de projectoproepen voor lokale besturen van de Koning Boudewijnstichting te vinden zijn in Subsidiemanager? Bent u niet zeker of u kan intekenen op een projectoproep? Neem dan een kijkje in Subsidiemanager want wij vragen het proactief voor u na bij hen. Laten we in 2021 met z’n allen de cijfers van 2020 de lucht in schieten!

 

Bron: Koning Boudewijnstichting

Deel dit nieuwtje