Terug naar overzicht

Impulsprogramma Iedereen verdient vakantie 2022

De voorbije jaren werd er met heel wat stakeholders hard gewerkt aan een verandertraject sociaal toerisme. Ambities werden scherp gesteld en concreet gemaakt in een strategisch transitieplan. Hiertoe lanceert Toerisme Vlaanderen in 2022 opnieuw de thematische oproep ‘Iedereen verdient vakantie’.

Met deze oproep wil Toerisme Vlaanderen de sector helpen bij het realiseren van een hogere toeristische participatie van individuen en groepen uit Vlaanderen en Brussel die een drempel ervaren die ze niet zelf kunnen overwinnen. Daarbij wordt dit jaar de link gelegd naar een ander thema binnen hun visie en strategie, namelijk Vlaanderen Natuurlijk!

Deze oproep mikt op verblijfsvakanties in een natuuromgeving, waarin de natuurbeleving centraal staat.

Iedere instantie met rechtspersoonlijkheid die oplossingen zoekt voor vakantiegangers die drempels ondervinden in de vakantieketen, kan een subsidie aanvragen. De volgende instanties kunnen een aanvraag doen:

  • Gemeentebesturen of hun autonome bedrijven.
  • Provinciebesturen of hun autonome bedrijven.
  • De Vlaamse gemeenschapscommissie.
  • Verenigingen zonder winstoogmerk.
  • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid.
  • Publieke rechtspersonen.
  • Private rechtspersonen.
  • Grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid waaraan een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband, een provincie of de Vlaamse overheid deelneemt.
  • Een samenwerkingsverband van bovenvermelde aanvragers.

Toerisme Vlaanderen voorziet een maximale financiële steun van 75% van de kosten die in aanmerking komen voor betoelaging en dit binnen de perken van de begrotingskredieten. De maximale toegestane subsidie bedraagt 50.000 euro

De deadline voor het indienen van een steunaanvraag is 20/10/2022. 

Meer informatie vindt u op de website van Toersime Vlaanderen of in de Subsidiemanager app.

Deel dit nieuwtje