Terug naar overzicht

Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid (2022-2023)

De afgelopen jaren waren organisaties genoodzaakt om voor de reallife hulp en zorg ook online alternatieven te voorzien. Nu de bubbels en lockdowns achter de rug zijn, kan online hulpverlening ook gecombineerd worden met reallife ontmoetingen. Als online en offline contacten samen één hulpverleningstraject vormen, dan spreken we van ‘blended hulp’.

Verschillende trajecten en combinatievormen zijn mogelijk. Een eerste contact via een anonieme chat kan uitgroeien tot een volwaardige begeleiding. Een onlinetool kan tijdens een begeleiding als extra ondersteuningsvorm ingezet worden. Een rappel van gemaakte afspraken, het opvolgen van werkpunten, even checken of alles naar wens verloopt, lotgenotencontact, … Via e-mail, videobellen, chat, forum, … kan de face-to-facebegeleiding tussendoor opgevolgd worden.

Doelstelling

Voor 2022-2023 lanceert het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een oproep voor incentives voor onlinehulpprojecten gericht op het implementeren van blended hulp. Hiermee wenst Flanders’ care organisaties een extra impuls te bieden voor het implementeren van onlinehulptoepassingen in hun (offline) aanbod. De focus ligt vooral op hoe blended hulp zo optimaal mogelijk en op duurzame en inclusieve wijze geïmplementeerd kan worden in een organisatie, samenwerkingsverband of netwerk.

De incentive bestaat uit twee luiken: een financiële ondersteuning (max. 20.000 euro) en een begeleidingsaanbod op maat van het project.

Doelgroep

Een project kan enkel ingediend worden door erkende Vlaamse welzijns- en zorgorganisaties. Andere organisaties/bedrijven kunnen als partners in een project mee opgenomen worden, maar kunnen geen aanvrager zijn.

Deadline

De uiterste datum van indienen is 5 september 2022 om 12 uur 's middags.

Deel dit nieuwtje