Terug naar overzicht

Incoming: eerste oproep Interreg Noord-West Europa op 22 maart 2022

Interreg Noord-West Europa zal voor de programmaperiode 2021-2027 zijn eerste oproep lanceren op 22 maart en sluiten op 15 juni. U kan echter nu al de nodige voorbereidingen treffen om een succesvolle aanvraag op te maken: op de website van Interreg zijn er reeds belangrijke documenten te vinden die al een idee geven van wat er verwacht wordt, welke thema’s in de verf worden gezet en welke procedure gehanteerd zal worden.

Hiernaast wordt er voor de geïnteresseerden een online evenement georganiseerd op 31 maart waarbij het programma verder zal worden toegelicht en u de kans krijgt op voorhand vragen omtrent de oproep te stellen. Aarzel dus niet als u alvast een voorsprong wilt nemen!

Raadpleeg de vooraankondiging in de fiche in Subsidiemanager of surf naar de website van Interreg Noord-West Europa voor meer informatie.

Deel dit nieuwtje