Terug naar overzicht

Infosessie nieuwe EFRO-oproepen

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de structuurfondsen die de Europese Unie in het leven heeft geroepen om doelstellingen van het regionaal beleid te kunnen verwezenlijken. Met dit regionaal beleid wil de Europese Unie de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio’s verkleinen. Het Vlaamse EFRO-programma 2021-2027 heeft als doelstelling het versterken van de duurzame groei en concurrentiekracht van Vlaanderen, terwijl het tegelijkertijd de transitie naar een koolstofarme, circulaire en energie-efficiënte economie versnelt.

Aan het begin van deze maand zijn er heel wat nieuwe EFRO oproepen gelanceerd. Op 11 oktober organiseert VLAIO een infosessie waar de specifieke vereisten van een EFRO-project nader worden toegelicht, en waarbij speciale aandacht wordt besteed aan volgende oproepen:

  • Hernieuwbare energie
  • Versterken onderzoeks- en innovatiecapaciteit
  • Duurzame multimodale stedelijke mobiliteit
  • Het ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap

Alle EFRO-oproepen zijn terug te vinden in de Subsidiemanager app.

Schrijf u hier in voor deze infosessie van Vlaio.

 

Deel dit nieuwtje