Terug naar overzicht

ING Fonds voor duurzame gebouwen

Hebt u plannen om groen te voorzien op de gevels van een museum, een station of een gemeentehuis om de bewoners, de gebruikers en uw gebouw te laten genieten van de weldaden van die vergroening? Bent u van plan om de grote buitenmuren van een ziekenhuis of een sportcentrum te gebruiken om er een verticale groene ruimte van te maken? Of wilt u uw scholencampus in de stad omtoveren tot een groene oase door de muren van de gebouwen op de site te bekleden met allerlei planten en zo de duurzaamheid en het welzijn te bevorderen?

Het ING Fonds voor duurzame gebouwen lanceert deze projectoproep om u te helpen bij uw plannen voor het vergroenen van de gevels van voor het publiek toegankelijke gebouwen, ten gunste van iedereen. Voor alle projecten samen wordt een bedrag van minimum 300.000 euro ter beschikking gesteld, met een maximum van 100.000 euro per project.

In dichtbebouwde wijken bieden ‘verticale tuinen’, zoals groene gevels soms ook worden genoemd, immers allerlei voordelen: naast het aangename en rustgevende effect voor de bewoners en de bezoekers, verbeteren zij ook de luchtkwaliteit, verminderen ze het lawaai, helpen ze ook het klimaat regelen en het regenwater opvangen in de stedelijke omgeving. Groene gevels helpen om gebouwen te isoleren tegen overmatige warmte in de zomer en kunnen de levensduur van muren verlengen door ze te beschermen tegen weer en wind en ook tegen vervuiling. Op ecologisch vlak bevorderen die nieuwe oppervlakten voor de natuur de biodiversiteit, doordat ze een schuilplaats en voedsel bieden aan groot aantal insecten en vogels, in aanvulling op andere natuurlijke elementen die in de omgeving aanwezig zijn (parken, tuinen, bloemperken en borders, kanalen, vijvers, enz.). Groene gevels kunnen ook bepaalde architectuurelementen beter tot hun recht laten komen en een troef bieden voor de buurt.

Een project kan worden ingediend door elke, openbare of particuliere, organisatie in een gebouw waar vaak publiek komt of dat voor het publiek toegankelijk is, zoals gemeentehuizen, stadhuizen, stations, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, revalidatiecentra, opvanghuizen, crèches, scholen, opleidingsinstellingen, sportcentra, zwembaden, musea, theaters, culturele centra, bibliotheken, mediatheken, gemeenschapscentra… Deze projectoproep is niet bedoeld voor bedrijven of commerciële initiatieven, noch voor projecten van individuele personen.

De doelgroep voor deze oproep is m.a.w. zeer breed en het ING Fonds is erg toegankelijk. Aarzel dus niet om uw project in te dienen tot en met 8 juni 2023.

Deel dit nieuwtje