Terug naar overzicht

Intergemeentelijke Samenwerkingsprojecten Wonen (2023-2025)

Met de subsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsprojecten lokaal woonbeleid wil de Vlaamse regering de gemeenten ondersteunen in hun regisseursrol en hen stimuleren om intergemeentelijk samen te werken met het oog op de realisatie van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid:

1. De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden
2. De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
3. De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen

De subsidiegrootte is afhankelijk van het aantal gemeenten, werkingsgebied, sociaal-economische actoren en het aantal activiteiten dat u onderneemt, maar situeert zich ergens tussen €50.000 - €200.000 per jaar. 

Gemeenten die in 2019 nog geen subsidieaanvraag indienden en pas later beslist hebben om intergemeentelijk samen te werken, kunnen in 2022 een subsidieaanvraag indienen voor de periode 2023-2025. Dit moet uiterlijk op 30 juni 2022 gebeuren.

Deel dit nieuwtje