Terug naar overzicht

Interreg Noordzeeregio: wat is nieuw?

Met de start van de nieuwe programmaperiode, komen ook de Interreg programma’s stilaan met nieuws over hun programma. Maandag 28 juni gaf Interreg Noordzeeregio een sneak preview.

De beleidsdoelstellingen en specific objectives waren al langer bekend, maar werden nu iets uitgebreider toegelicht. Tevens werden ook enkele praktische zaken (onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie) bekendgemaakt.

  • Zo zal het subsidiepercentage voor EU-partners maximum 60% bedragen (t.o.v. 50% in de vorige programmaperiode).
  • Zullen er naast ‘regular projects’ ook ‘small scale’ projects mogelijk zijn (nieuw).
  • Hoewel het programma opnieuw met 2-fase indiening zal werken (eerst projectconcept en dan full application) zal voor de eerste oproep in november 2021 ook uitzonderlijk 1-fase indiening mogelijk. Hierdoor zouden eerste projecten reeds eind mei 2022 goedgekeurd kunnen zijn en kunnen starten.   

Klanten van Subsidiemanager vinden de geüpdatete programmafiche in de kennisbank.

Deel dit nieuwtje