Terug naar overzicht

Investeringssteun voor groene warmte, restwarmte en warmtenetten: tweede oproep 2022

Ondernemingen en entiteiten die in het Vlaamse Gewest investeren in installaties voor de productie van groene warmte, de benutting van restwarmte of voor warmtenetten kunnen via deze oproep een subsidie ontvangen. Het betreffen installaties waaraan geen groenestroomcertificaten of geen warmtekrachtcertificaten werden toegekend of kunnen worden toegekend én niet in aanmerking komen voor 'de ecologiepremie+' of 'de strategische ecologiesteun'. 

Ondernemingen en andere aanvragers (bv. gemeenten) komen in aanmerking. De steun wordt niet verleend aan een aanvrager die tot een doelgroep behoort waarvoor de Vlaamse Regering een energiebeleidsovereenkomst (EBO) definitief heeft goedgekeurd, en die de aanvrager niet heeft ondertekend of die hij niet naleeft.

De huidige call staat open van 3 oktober tot en met 17 oktober 2022. 

Het steunpercentage hangt af van het type project, of de aanvrager een onderneming is en van de grootte van de onderneming:

 • Nuttige-groenewarmte-installaties en energie-efficiënte warmtenetten met een ontwerptoevoertemperatuur aan productiezijde van minder dan 70° C
  • 65% voor kleine ondernemingen
  • 55% voor middelgrote ondernemingen
  • 45% voor grote ondernemingen
  • 65% voor andere aanvragers.
 • Benutting van restwarmte en energie-efficiënte warmtenetten met een ontwerptoevoertemperatuur aan productiezijde van 70°C of meer
  • 50% voor kleine ondernemingen
  • 40% voor middelgrote ondernemingen
  • 30% voor grote ondernemingen
  • 50% voor andere aanvragers.

Meer informatie vindt u op de website van Vlaanderen of in de Subsidiemanager app.

Deel dit nieuwtje